Daily Archives: Januari 1, 2009

Hijrah Nabi bulan Rabiulawwal

Bilakah Rasulullah s.a.w sampai di bumi Madinah?

Menurut riwayat yang direkodkan oleh al-Bukhari, Ibn Ishaq, al-Hakim dan lain-lain bahawasanya ketika mana sampai berita kepada kaum ansar tentang keluarnya Rasulullah s.a.w. berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka keluar menunggu Rasulullah s.a.w. setiap hari di tanah lapang pada awal siang hari. Tatkala panas mula menjadi bersangatan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian apabila tiba hari Isnin 12hb Rabiulawwal tahun ke 14 daripada kebangkitan Rasulullah s.a.w. (iaitu tahun pertama hijrah) bersamaan dengan 23hb September 622M, mereka keluar menunggu ketibaan Rasulullah seperti biasa. Teruskan membaca