Category Archives: Soal Jawab

Soal Jawab ini adalah berkaiatn segala permasalahan agama sama ada akidah, fiqh, politik, hadis, tafsir, usul fiqh dan sebagainya.

Maqasid berpaling ketika lafaz hay alatayn

Soalan: Apakah tujuan disyariatkan memalingkan wajah atau kepada ketika melafazkan hayya alassolat dan hayya alal falah? Saya difaham ia bertujuan untuk menguatkan dan menyaringkan lagi suara? Macamana pula sekiranya pada zaman sekarang sudah ada mikrofon dan speaker? Mohon pencerahan

Jawapan:
Sebelum menjawab isu ini, saya ingin Teruskan membaca

Fatwa beli extended warranty

السؤال :
حصل زوجي على عمل في متجر كمبيوترات، فبالإضافة إلى بيع الأجهزة فإنه أيضاً يبيع كروت ضمان صيانة لمدة سنتين لكل كمبيوتر، ويظن أن بيع هذه الضمانات لا يجوز، فلا أدري ما الحكم في هذه المسألة ! فأنا أعمل في بيع الهواتف النقالة منذ ثلاث سنوات وأبيع هذا النوع من الضمانات للزبائن وقد قيل لي أنه لا بأس في ذلك ، فلا أدري إن كان الأمر كذلك بالنسبة لضمانات الكمبيوترات أم أن الأمر يختلف .. فأرجو منكم التوضيح .

Jawapan alhamdulillah, harus memjual barang dengan syarat menjamin servis baikpulih dalam tempoh tertentu. Ini termasuk dalam bab ‘promise’ atau bab ‘mensyaratkan manfaat bagi pembeli”. Kedua-duanya adalah harus. Lihat al-Hawafiz al-Tijariyyah karangan Dr. Khalid al-Muslih, hlm. 246.

Sebagaimana harus juga menambah harga barangan disebabkan pertambahan tempoh jaminan (extended warranty). Ini disebut dalam fatwa Sheikh Jibrin rhm.
Manakala membeli kad jaminan berasingan yang seperti seseorang membeli barang tanpa warranty atau membeli satu barang yang sudah tamat warrantynya. Lantas dia membeli kad jaminan yang lain untuk satu tempoh lain. Ini adalah tidak harus kerana mengandungi gharar dan perjudian. Ini kerana dia mungkin membayar (membeli) sesuatu yang mungkin dia dapat mengambil manfaat daripada servis baikpulih tersebut atau mungkin tidak dapat. Ini satu bentuk judi yang haram (qimar). Ini adalah asas yang sama seperti insuran konvensional.

Syeikh Jibrin rhm. pernah ditanya: “Apakah hukum meninggikan harga untuk menambah tempoh warranty? Beliau menjawab: “Tidak mengapa jika ada persetujuan. Adapun membeli kad khusus untuk jaminan, maka ia tidak harus. Wallahualam”.
Beza antara tambah harga barang disebabkan tambah tempoh warranty dan antara beli jaminan berasingan ialah kerana warranty pada keadaan pertama mengikut (tabi’) bagi kontrak jual beli. Kaedah menyebut :
يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها
Dimaafkan pada benda yang mengikut, apa yang tidak dimaafkan pada selainnya”.

Maka ulama menetapkan bahawa gharar yang ditegah ialah apa yang secara asalnya terkandung di dalam subjek akad, bukan pada tabi’ (benda yang mengikut).

SILA RUJUK islamqa.com

Hukum bekerja di bank konvensional sebagai penyelia mesin ATM?

Isu bekerja di bank konvesional atau bank riba ini, saya boleh bahagikan kepada dua pendapat Teruskan membaca

Iddah wanita kematian suami

Soalan :
Bolehkah ustaz jelaskan hukum berkenaan tempoh masa iddah bagi wanita yang telah putus haid yang kematian suaminya. Ada orang kata hukum dia bukan empat bulan sepuluh hari. Benarkah? Atau ada pendapat lain berkenaan hal ini?
.
Jawapan :
Allah Taala telah menjelaskan dalam al-Qur’an berkenaan iddah dengan terang Teruskan membaca

akikah dewasa

SOALAN :
Ustaz , nak tanya sket.
1. Boleh ke tak aqiqah untuk orang dewasa Teruskan membaca

Ucapan tahniah sempena raya

Apakah hukum melafazkan tahniah sempena ketibaan Hari raya atau sebagainya seperti ucapan Selamat Hari Raya, atau cara orang Arab Taqabbalallhu minna wa minkum Solehal a’mal? Ada hadis ke tentang hal ini?

Mengucapkan tahniah sempena ketibaan bulan Syawal, Ramadan atau ucapan (taqabbalallah minna wa minkum solehal a’mal) atau ucapan Selamat Hari Raya boleh dianggap termasuk dalam kes-kes adat kebiasaan setempat. Kaedah menyebut :

الأصل في العادات الحل والإباحة

Maksudnya : “Asal pada adat ialah halal dan harus

Di sini, tidak diketahui sebarang dalil yang mengharamkan perbuatan mengucap tahniah sempena masuk bulan syawal atau Ramadan. Seseorang muslim mengucapkan tahniah kepada rakannya kerana mendapat perkara yang baik adalah disyariatkan. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslaim daripada Ka’ab bin Malik tentang kisah tiga orang yang tercicir tidak pergi berperang dalam perang Tabuk, di mana ketika turun ayat tentang taubat mereka, para sahabat r.an yang lain mengucapkan tahniah kepada mereka.

                Manakala dalam kes Ramadan atau Syawal, tidak syak lagi bahawa bulan ini adalah antara bulan yang menggembirakan orang Islam. Orang Islam akan gembira dengan nikmat Allah Taala yang diberikan kepada mereka. Bahkan dalam bulan Ramadan sebagai contoh, ia adalah bulan nikmat yang mana Allah melimpahkan keberkatan dan kerahmatan dalam bulan ini.

: قال أحمد , رحمه الله : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد : تقبل الله منا ومنك

Imam Ahmad pernah berkata : “Tidak mengapa seseorang berkata kepada seseorang lain pada hari Raya “Taqaballahu minna wa minkum”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ibn Aqil menyebut tentang mengucapkan tahniah pada hari raya beberapa hadis. Antaranya ialah Muhammad bin Ziyad berkata : “Aku bersama Abi Umamah al-Bahiliyy dan lain-lain sahabat Nabi s.a.w., maka mereka semua apabila pulang hari raya saling memberi ucapan : “Taqabbalahu minna wa minkum” Imam Ahmad berkata : “Isnad hadis Abi Umamah adalah isnad yang baik”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ali bin Thabit berkata : ‘Aku bertanya Malik bin Anas semenjak 35 tahun. Dan kata beliau : “Perkara ini sudah menjadi adat diketahui orang di negeri Madinah”. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahawa beliau berkata : “Aku tidak akan memulakan dengan ucapan ini kepada sesiapa, tetapi sekiranya ada orang memberi ucapan ini kepada ku, nescaya aku menjawabnya”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Samahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya berkenaan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum solehal a’mal, beliau menjawa : “Tidak mengapa seseorang muslim berkata kepada rakannya pada hari raya atau selain hari raya “taqbbalallu minna wa minka a’amlana al-solehah”, aku tidak mengetahui ada sesuatu dalil yang dinaskan dalam hal ini. Sesungguhnya ia adalah doa orang mukmin kepada saudaranya dengan doa-doa yang baik bedasarkan dalil-dalil berkaitannya yang baik. (Majmuk fatawa wa maqalat mutanawwi’ah, Ibn Baz).

Boleh ke berbuka dalam perjalanan musafir?

Soalan :

Saya keluar musafir pada jam 9 pagi kemudian saya berbuka puasa selepas satu jam perjalanan kerana terasa agak penat. Apakah hukumnya?

Jawapan :

Berbuka puasa ketika bermusafir adalah satu rukhsah. Bagi sesiapa yang memulakan perjalanan sebelum subuh maka ulama menegaskan harus baginya berbuka.

Namun, bagi mereka yang memulakan perjalanan selepas subuh, sebahagian ulama seperti Imam Syafie, Malik, Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa ia wajib berpuasa dan tidak boleh mengambil rukhsah kerana mengtaghlibkan hukum iqamah daripada hukum bermusafir.

Pendapat kedua mengharuskan berbuka puasa walaupun memulakan perjalanan selepas subuh kerana ia termasuk dalam nama musafir juga. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan al-Muzani.

Dalil pendapat pertama kurang jelas, cuma terdapat satu athar dari al-Hasan al-Basri berkata : ”Apabila seseorang itu berpagi dalam keadaan puasa dalam bulan ramadan kemudian keluar musafir waktu siang hari. Maka janganlah berbuka hari itu kecuali ia bimbang dahaga. Jika bimbang maka berbuka dan gantilah nanti. Selepas itu, ia boleh pilih sama ada hendak berbuka atau berpuasa

Ulama mengatakan pada riwayat lemah dari segi sanad.

Dalil pendapat kedua agak jelas iaitu hadis Abu Daud yang disandarkan kepada Ubayd bin Jubayr katanya,

Aku menaiki bersama Abu Basrah al-Ghifari sahabat Rasulullah s.a.w. dalam satu kapal dari al-Fistat pada bulan ramadan. Lantas Abu Basrah diangkat dan kemudian dihampirkan makanannya. Jaafar berkata dalam hadisnya : ”Maka tidak melepasi rumah2 sehingga ia minta kain hamparan. Katanya, sila dekatkan. Lalu aku berkata : ”Tidakkah kamu masih melihat rumah2?. Jawabnya : ”Kamu tidak inginkan sunnah Rasulullah s.a.w. Jaafar berkata : ”Lalu dia pun makan”.

Pendapat kedua adalah lebih jelas dalilnya. Bahkan dalam ayat menceritakan secara umum orang musafir boleh berbuka. Begitu juga hukum ini menunjukkan prisip taysir dalam syariat Islam. Wallahualam