Category Archives: Soal Jawab

Soal Jawab ini adalah berkaiatn segala permasalahan agama sama ada akidah, fiqh, politik, hadis, tafsir, usul fiqh dan sebagainya.

Maqasid berpaling ketika lafaz hay alatayn

Soalan: Apakah tujuan disyariatkan memalingkan wajah atau kepada ketika melafazkan hayya alassolat dan hayya alal falah? Saya difaham ia bertujuan untuk menguatkan dan menyaringkan lagi suara? Macamana pula sekiranya pada zaman sekarang sudah ada mikrofon dan speaker? Mohon pencerahan

Jawapan:
Sebelum menjawab isu ini, saya ingin Teruskan membaca

Fatwa beli extended warranty

السؤال :
حصل زوجي على عمل في متجر كمبيوترات، فبالإضافة إلى بيع الأجهزة فإنه أيضاً يبيع كروت ضمان صيانة لمدة سنتين لكل كمبيوتر، ويظن أن بيع هذه الضمانات لا يجوز، فلا أدري ما الحكم في هذه المسألة ! فأنا أعمل في بيع الهواتف النقالة منذ ثلاث سنوات وأبيع هذا النوع من الضمانات للزبائن وقد قيل لي أنه لا بأس في ذلك ، فلا أدري إن كان الأمر كذلك بالنسبة لضمانات الكمبيوترات أم أن الأمر يختلف .. فأرجو منكم التوضيح .

Jawapan alhamdulillah, harus memjual barang dengan syarat menjamin servis baikpulih dalam tempoh tertentu. Ini termasuk dalam bab ‘promise’ atau bab ‘mensyaratkan manfaat bagi pembeli”. Kedua-duanya adalah harus. Lihat al-Hawafiz al-Tijariyyah karangan Dr. Khalid al-Muslih, hlm. 246.

Sebagaimana harus juga menambah harga barangan disebabkan pertambahan tempoh jaminan (extended warranty). Ini disebut dalam fatwa Sheikh Jibrin rhm.
Manakala membeli kad jaminan berasingan yang seperti seseorang membeli barang tanpa warranty atau membeli satu barang yang sudah tamat warrantynya. Lantas dia membeli kad jaminan yang lain untuk satu tempoh lain. Ini adalah tidak harus kerana mengandungi gharar dan perjudian. Ini kerana dia mungkin membayar (membeli) sesuatu yang mungkin dia dapat mengambil manfaat daripada servis baikpulih tersebut atau mungkin tidak dapat. Ini satu bentuk judi yang haram (qimar). Ini adalah asas yang sama seperti insuran konvensional.

Syeikh Jibrin rhm. pernah ditanya: “Apakah hukum meninggikan harga untuk menambah tempoh warranty? Beliau menjawab: “Tidak mengapa jika ada persetujuan. Adapun membeli kad khusus untuk jaminan, maka ia tidak harus. Wallahualam”.
Beza antara tambah harga barang disebabkan tambah tempoh warranty dan antara beli jaminan berasingan ialah kerana warranty pada keadaan pertama mengikut (tabi’) bagi kontrak jual beli. Kaedah menyebut :
يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها
Dimaafkan pada benda yang mengikut, apa yang tidak dimaafkan pada selainnya”.

Maka ulama menetapkan bahawa gharar yang ditegah ialah apa yang secara asalnya terkandung di dalam subjek akad, bukan pada tabi’ (benda yang mengikut).

SILA RUJUK islamqa.com

Hukum bekerja di bank konvensional sebagai penyelia mesin ATM?

Isu bekerja di bank konvesional atau bank riba ini, saya boleh bahagikan kepada dua pendapat Teruskan membaca

Iddah wanita kematian suami

Soalan :
Bolehkah ustaz jelaskan hukum berkenaan tempoh masa iddah bagi wanita yang telah putus haid yang kematian suaminya. Ada orang kata hukum dia bukan empat bulan sepuluh hari. Benarkah? Atau ada pendapat lain berkenaan hal ini?
.
Jawapan :
Allah Taala telah menjelaskan dalam al-Qur’an berkenaan iddah dengan terang Teruskan membaca

akikah dewasa

SOALAN :
Ustaz , nak tanya sket.
1. Boleh ke tak aqiqah untuk orang dewasa Teruskan membaca

Ucapan tahniah sempena raya

Apakah hukum melafazkan tahniah sempena ketibaan Hari raya atau sebagainya seperti ucapan Selamat Hari Raya, atau cara orang Arab Taqabbalallhu minna wa minkum Solehal a’mal? Ada hadis ke tentang hal ini?

Mengucapkan tahniah sempena ketibaan bulan Syawal, Ramadan atau ucapan (taqabbalallah minna wa minkum solehal a’mal) atau ucapan Selamat Hari Raya boleh dianggap termasuk dalam kes-kes adat kebiasaan setempat. Kaedah menyebut :

الأصل في العادات الحل والإباحة

Maksudnya : “Asal pada adat ialah halal dan harus

Di sini, tidak diketahui sebarang dalil yang mengharamkan perbuatan mengucap tahniah sempena masuk bulan syawal atau Ramadan. Seseorang muslim mengucapkan tahniah kepada rakannya kerana mendapat perkara yang baik adalah disyariatkan. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslaim daripada Ka’ab bin Malik tentang kisah tiga orang yang tercicir tidak pergi berperang dalam perang Tabuk, di mana ketika turun ayat tentang taubat mereka, para sahabat r.an yang lain mengucapkan tahniah kepada mereka.

                Manakala dalam kes Ramadan atau Syawal, tidak syak lagi bahawa bulan ini adalah antara bulan yang menggembirakan orang Islam. Orang Islam akan gembira dengan nikmat Allah Taala yang diberikan kepada mereka. Bahkan dalam bulan Ramadan sebagai contoh, ia adalah bulan nikmat yang mana Allah melimpahkan keberkatan dan kerahmatan dalam bulan ini.

: قال أحمد , رحمه الله : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد : تقبل الله منا ومنك

Imam Ahmad pernah berkata : “Tidak mengapa seseorang berkata kepada seseorang lain pada hari Raya “Taqaballahu minna wa minkum”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ibn Aqil menyebut tentang mengucapkan tahniah pada hari raya beberapa hadis. Antaranya ialah Muhammad bin Ziyad berkata : “Aku bersama Abi Umamah al-Bahiliyy dan lain-lain sahabat Nabi s.a.w., maka mereka semua apabila pulang hari raya saling memberi ucapan : “Taqabbalahu minna wa minkum” Imam Ahmad berkata : “Isnad hadis Abi Umamah adalah isnad yang baik”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ali bin Thabit berkata : ‘Aku bertanya Malik bin Anas semenjak 35 tahun. Dan kata beliau : “Perkara ini sudah menjadi adat diketahui orang di negeri Madinah”. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahawa beliau berkata : “Aku tidak akan memulakan dengan ucapan ini kepada sesiapa, tetapi sekiranya ada orang memberi ucapan ini kepada ku, nescaya aku menjawabnya”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Samahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya berkenaan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum solehal a’mal, beliau menjawa : “Tidak mengapa seseorang muslim berkata kepada rakannya pada hari raya atau selain hari raya “taqbbalallu minna wa minka a’amlana al-solehah”, aku tidak mengetahui ada sesuatu dalil yang dinaskan dalam hal ini. Sesungguhnya ia adalah doa orang mukmin kepada saudaranya dengan doa-doa yang baik bedasarkan dalil-dalil berkaitannya yang baik. (Majmuk fatawa wa maqalat mutanawwi’ah, Ibn Baz).

Boleh ke berbuka dalam perjalanan musafir?

Soalan :

Saya keluar musafir pada jam 9 pagi kemudian saya berbuka puasa selepas satu jam perjalanan kerana terasa agak penat. Apakah hukumnya?

Jawapan :

Berbuka puasa ketika bermusafir adalah satu rukhsah. Bagi sesiapa yang memulakan perjalanan sebelum subuh maka ulama menegaskan harus baginya berbuka.

Namun, bagi mereka yang memulakan perjalanan selepas subuh, sebahagian ulama seperti Imam Syafie, Malik, Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa ia wajib berpuasa dan tidak boleh mengambil rukhsah kerana mengtaghlibkan hukum iqamah daripada hukum bermusafir.

Pendapat kedua mengharuskan berbuka puasa walaupun memulakan perjalanan selepas subuh kerana ia termasuk dalam nama musafir juga. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan al-Muzani.

Dalil pendapat pertama kurang jelas, cuma terdapat satu athar dari al-Hasan al-Basri berkata : ”Apabila seseorang itu berpagi dalam keadaan puasa dalam bulan ramadan kemudian keluar musafir waktu siang hari. Maka janganlah berbuka hari itu kecuali ia bimbang dahaga. Jika bimbang maka berbuka dan gantilah nanti. Selepas itu, ia boleh pilih sama ada hendak berbuka atau berpuasa

Ulama mengatakan pada riwayat lemah dari segi sanad.

Dalil pendapat kedua agak jelas iaitu hadis Abu Daud yang disandarkan kepada Ubayd bin Jubayr katanya,

Aku menaiki bersama Abu Basrah al-Ghifari sahabat Rasulullah s.a.w. dalam satu kapal dari al-Fistat pada bulan ramadan. Lantas Abu Basrah diangkat dan kemudian dihampirkan makanannya. Jaafar berkata dalam hadisnya : ”Maka tidak melepasi rumah2 sehingga ia minta kain hamparan. Katanya, sila dekatkan. Lalu aku berkata : ”Tidakkah kamu masih melihat rumah2?. Jawabnya : ”Kamu tidak inginkan sunnah Rasulullah s.a.w. Jaafar berkata : ”Lalu dia pun makan”.

Pendapat kedua adalah lebih jelas dalilnya. Bahkan dalam ayat menceritakan secara umum orang musafir boleh berbuka. Begitu juga hukum ini menunjukkan prisip taysir dalam syariat Islam. Wallahualam

Imsak sebelum subuh

IMSAK SEBELUM AZAN SUBUH PADA BULAN RAMADAN

Dr Yusuf al-Qardhawi :

Sahur merupakan sunnah Nabi s.a.w. Sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, bahkan terdapat hikmah yang banyak dalam ibadat sahur. Sahur bermula daripada tengah malam dan berakhir dengan apabila masuk fajar dengan yakin. Justeru, menentukan waktu untuk imsak sebelum azan subuh dengan kadar beberapa minit tidak ada asas yang sahih menyokongnya. Antara sunnah tunjuk ajar Nabi kepada orang yang berpuasa ialah bersahur dan mengakhirkan atau melewatkan sahur. Dan perkataan sahur bererti sesuatu yang dimakan pada waktu sahur iaitu selepas pertengahan malam sehingga waktu fajar. Tujuannya ialah untuk menguatkan orang yang berpuasa menanggung puasanya, laparnya dan dahaganya terutama ketika musim siang panjang……”.

Nabi s.a.w. bersabda : (Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur ada berkat) riwayat Bukhari dan Muslim

Sabda Nabi lagi : (Beza antara puasa kita dengan puasa ahli Kitab ialah makan sahur). Riwayat Muslim 1096

Antara sunnah Nabi ialah melewatkan sahur supaya dapat dikurangkan tempoh lapar atau imsak. Zaid bin Thabit menyebut : (Kami bersahur bersama Nabi s.a.w kemudian kami bangkit untuk solat. Anas bertanya : Berapakah tempoh antara keduanya? Jawab beliau : lebih kurang kadar 50 ayat). Muttafaq alaihi.

Firman Allah Taala : (Maka makan dan minumlah sehingga nyata bagimu benang putih (fajar) daripada benang hitam (malam)).

Ayat ini jelas menunjukkan harus makan sehingga nyata dan zahir waktu fajar atau subuh. Sesiapa yang syak adakah telah masuk waktu fajar atau tidak, maka harus baginya makan dan minum sehingga yakin masuk waktu subuh. Ibn Abbas berkata : (Makanlah selama mana anda ragu-ragu sehingga anda yakin).

Abu Hurairah menyebut hadis marfu’ : (Apabila seseorang kamu mendengar azan, sedangkan bekas minuman ditangannya, maka janganlah diletakkan sehinggalah ia menghabiskan hajatnya). Riwayat al-Hakim dan disahkan mengikut syarat Muslim dan disetujui oleh al-Zahabi.

Ibn Kathir menjelaskan : (Dan diriwayatkan ramai kalangan salaf bahawa mereka bertolak ansur dalam masalah sahur ketika hampir masuk waktu subuh, diriwayatkan seperti ini daripada Abi Bakar, Umar, Ali, Ibn Mas’ud, Huzaifah, Abi Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Zaid bin Thabit dan ramai di kalangan ta’biin seperti Muhammad bin Ali bin Husain, Abu Mujlaz, Ibrahim al-Nakha’i, Abu al-Dhuha, Abu Wa’il dan lain-lain rakan Ibn Mas’ud, Ata’, al-Hasan, al-Hakam bin Uyainah, Mujahid, Urwah bin al-Zubair, Abu al-Sha’tha’ Jabir bin Zaid, dan ini pendapat al-A’masyh dan Jabir bin Rasyid) 1/222

Hukum Main Kutu

Fatwa Sheikh Abdullah bin Jabarain tentang Kutu

Soalan :

Kami empat atau tiga orang ingin main kutu iaitu kami mengumpul sejumlah wang yang sama kadarnya di mana setiap orang perlu membayar kadar yang sama setiap bulan. Kemudian salah seorang akan mengambil wang tersebut secara giliran. Adakah ini harus atau tidak?

Jawapan :

Ia adalah harus. Ini dianggap hukum qard (pinjaman) yang diharuskan kerana ada matlamat memudahkan kepada peminjamn yang pertama. Ia dapat mengelakkannya daripada hutang dan membolehkannya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dia akan membayarnya kembali secara ansuran bulanan, maka hukumnya adalah harus. Telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Ulama Besar Arab Saudi berkenaan keharusannya sekiranya tiada darar (mudarat) kepada sesiapa dan selama mana ia tidak termasuk dalam qard (pinjaman) yang memberi manfaat. Wallahualam.

Ulasan : Oleh itu, kutu adalah harus dengan syarat :

1) Tiada mudarat kepada sesiapa

2) Tidak berbentuk qard bi al-fa’idah (pinjaman yang ada faedah tambahan).

Puasa Jumaat 1 Rejab

Soalan :

Ustaz, saya nak tanya hukum berpuasa hari jumaat sunat 1 rejab?

Jawapan :

Terdapat larangan Nabi daripada berpuasa hari jumaat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh kecuali jika berpuasa sehari sebelum atau sehari selepasnya. Atau jika mengenai adat puasa sunatnya, atau mengenai puasa sunat lain seperti sunat hari Arafah dan Asyura. Maka ketika itu tidak makruh, bahkan sunat.

Sabda Nabi s.a.w.

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده

Maksudnya : “Tidak berpuasa seorang kamu akan hari jumaat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya”.

Dalam hadis lain Nabi bersabda :

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام

Maksudnya ; “Jangan kamu mengkhususkan hari dan malam Jumaat dengan ibadat puasa atau sembahyang”.

Manakala puasa bulan Rejab pula, tiada hadis sahih meriwayatkan kelebihan berpuasa dalam bulan tersebut. Kata Ibn Hajar al-Asqalani : “Tidak datang satu pun hadis sahih yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan bulan rejab, sama ada berkaitan puasa dalamnya, puasa sebahagian hari tertentu daripadanya, atau melakukan qiyamullail khusus pada malam harinya…” (Tabyin al-Ujab Fima warada Fi Fadl al-Rajab, hlm 6)

Kata beliau lagi : “Adapun hadis-hadis yang datang tentang kelebihan bulan Rejab atau kelebihan berpuasa bulan tersebut atau berpuasa hari tertentu daripadanya secara soreh (jelas) terbahagi kepada dua jenis. Pertama, hadis dhaif, kedua mawduk (rekaan). Dan kami mendatangkan hadis-hadis dhaif dan kami tunjukkan hadis-hadis mawduk secara pemahaman. (Tabyin al-Ujab Fima warada Fi Fadl al-Rajab, hlm 8)

Oleh kerana tidak ada hadis yang sahih berkenaan puasa bulan Rejab, ia bukan bermakna tidak boleh berpuasa sunat pada bulan Rejab. Ia boleh dilakukan sekiranya termasuk dalam dalil sunat umum seperti sunat puasa hari Isnin dan Khamis, tiga hari setiap bulan (bulan penuh), atau puasa selang seli.

Puasa yang dilarang ialah :

1) sekiranya dikhususkan setiap tahun mengikut fahaman orang awam seolah-olah ia menjadi fardhu seperti Ramadhan.

2) Dilarang apabila diiktikad puasa Rejab sunat dan sabit seperti sunat lain.

3) Dilarang apabila ada iktikad bahawa puasa dikhususkan pada bulan Rejab kerana ada kelebihan pahala dalamnya.

Oleh itu, lebih baik ditinggalkan perkara yang diragukan. Lakukanlah puasa sunat yang sabit dengan hadis sahih seperti puasa hari isnin dan khamis dan sebagainya. Wallahualam.