Monthly Archives: Jun 2008

Islam Hadhari beri kesan negatif

MUFTI Perlis, Dr Mohd Asri tetap mempertahankan prinsipnya sebelum ini yang menolak jenama Islam Hadhari.

Ketika diajukan isu pengharaman Islam Hadhari yang telah diusulkan oleh Kerajaan Selangor baru-baru ini, beliau berpendapat Datuk Seri Abdullah Badawi perlu akur bahawa jenama Islam Hadhari telah memberi kesan negatif di atas apa pun alasan yang diberikan oleh penyokong-penyokong jenama tersebut.

“Walaupun saya tolak jenama Islam Hadhari tapi saya pertahankan isi kandungannya yang bagus. Pak Lah sepatutnya tidak mendengar hujah yang diberikan oleh penyokong-penyokong jenama Islam Hadhari,” katanya.

Antara kelemahan Islam Hadhari ini ialah adanya lambakan hiburan yang berlebihan dan menyusahkan masyarakat Islam.

“Saya bukan anti hiburan. Cuma hiburan tidak boleh berlebihan kerana generasi muda tidak ada tumpuan terhadap tanggungjawab dan nilai-nilai patriotik, negara dan bangsa.

“Nilai-nilai ini perlu dipertahankan kerana saya lihat remaja lain tidak begitu dan longgokan hiburan ini hanya pada orang Melayu saja,” katanya lagi.

Sebelum ini, Dr. Asri antara yang lantang memberi pandangannya tentang Islam Hadhari.

“Istilah Islam Hadhari telah mengelirukan banyak pihak walaupun isi kandungannya baik. Malangnya, perlaksanaan isi kandungan itu kurang kelihatan, selebihnya hanya jenamanya sahaja yang diwar-warkan.

Beliau mencadangkan kepada pihak yang menolak secara ‘pakej’ Islam Hadhari supaya menilai dengan objektif, menerima aktiviti yang baik atau dasar-dasar yang baik yang termuat dalam Islam Hadhari dan boleh menolak jenama yang mengelirukan itu.

Susulan itu, Dr Asri juga pernah membuat kenyataan supaya dibuang saja namanya tapi makan isinya seperti kueh tahi itik di Kelantan – “tak perlu panggil tahi itek, cuma makan sudahlah”.

“Jangan silap faham, saya pertahankan inti kandungan Islam Hadhari,” katanya.

sumber : http://drmaza.com/?p=330

al-Sabiqun al-Awwalun

Soalan :

Adakah benar orang yang awal memeluk Islam dari kalangan fakir miskin dan hamba abdi?

Jawapan :

Dakwah Nabi s.a.w. melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah dakwah secara sirr (sembunyi). Dakwah Nabi s.a.w. pada tahap ini bergerak di kalangan mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan baginda seperti isteri-isteri baginda, anak-anak, hamba dan sahabat-sahabat rapat. Antara mereka yang awal menerima dakwah atau awal memeluk Islam ialah :

 1. Khadijah binti Khuwailid
 2. Ali bin Abi Talib
 3. Zaid bin Harithah
 4. Abu Bakar al-Siddiq
 5. Uthman bin Affan
 6. al-Zubair bin al-Awwam
 7. Talhah bin Ubaidillah
 8. Saad bin Abi Waqqas
 9. Abd Rahman bin Auf
 10. Uthaman bin Maz’un
 11. Abu Ubaidah bin al-Jarrah
 12. Abu Salamah bin Abd al-Asad
 13. al-Arqam bin Abi al-Arqam
 14. Bilal bin Rabah
 15. Suhaib bin Sinan
 16. Ammar bin Yasir
 17. Yasir
 18. Sumayyah binti Khabat
 19. Waraqah bin Naufal

Jelas antara nama-nama yang disebutkan mereka adalah kalangan orang yang terpilih dan mulia. Apa yang disebutkan tentang kebanyakan mereka yang awal memeluk Islam ialah kalangan fakir miskin, orang-orang lemah (dua’fa’) dan hamba abdi yang ingin mencari kemerdekaan adalah kurang tepat.

Pendapat yang tepat ialah mereka yang menanggung penyeksaan yang banyak kerana memeluk Islam ialah golongan hamba abdi. Mereka diseksa di hadapan khalayak ramai. Oleh itu, cerita mereka tersebar sedangkan golongan lain dilindungi oleh kabilah mereka. Ada kalangan mereka juga hanya diseksa dalam lingkungan kabilah mereka. Oleh sebab itu, cerita mereka kurang tersebar dan tidak disebutkan. (Salih Ahmad al-Shami, Min Ma’in al-Sirah, al-Maktab al-Islami, Beirut, hlm 35-36).

Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibn Mas’ud katanya : “Mereka yang awal menzahirkan Islam tujuh orang iaitu : Rasulullah s.a.w, Abu Bakar, Ammar, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan al-Miqdad. Adapun Rasulullah s.a.w., Allah Taala melindunginya melalui bapa saudaranya, adapun Abu Bakar, Allah melindunginya melalui kaumnya, manakala yang lain diseksa oleh orang musyrikin dengan dipakaikan baju besi dan dijemur di tengah terik matahari..”

Ibn Hajar (Fath al-Bari 1/35-36) menjelaskan makna kalimah “الضعفاء” dan “ألشرفاء” yang disebut dalam hadis Hiraql dengan Abu Sufyan. “الضعفاء” ialah pengikut para rasul biasanya orang yang merendah diri (ahl al-istikanah) bukan orang yang sombong (ahl al-istikbar) dan sentiasa menentang secara melampau serta hasad seperti Abu Jahal dan pengikutnya. Makna lafaz “الشرفاء” atau al-sharaf ialah yang seerti dengan takabbur. Dan ini adalah tafsir yang sepatutnya kita fahami berkenaan perkataan al-dua’afa’ dan al-shurafa’.

Begitu juga, bilangan yang awal memeluk Islam ialah 67 orang dan hanya 13 orang adalah golongon fakir miskin, mustad’afin, hamba abdi, dan orang ajam. Mereka hanya sekadar 1/5 daripada jumlah kesemua al-sabiqun al-awwalun. Maka mereka bukan golongan terbanyak atau kebanyakan dari kumpulan al-sabiqun al-awwalun. (Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, al-Sirah al-Nabawiyyah fi Daw’ al-Masadir al-Asliyyah, hlm 161)

Larangan kawin kepada Sayyidina Ali

Apakah benar Sayyidina Ali ingin berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal lalu nabi melarangnya. Kalau nak kawin jugak kena ceraikan fatimah. Benarkah hadis ini dan kenapa Nabi melarang?

 

Jawapan :

Hadis yang disebutkan adalah dalam sahih al-Bukhari :

‏ ‏ ‏عن ‏ ‏المسور بن مخرمة ‏ قال سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول وهو على المنبر إن ‏ ‏بني هشام بن المغيرة ‏ ‏استأذنوا في أن ينكحوا ‏ ‏ابنتهم ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ‏ ‏ابن أبي طالب ‏ ‏أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ‏ ‏فإنما هي بضعة مني ‏ ‏يريبني ‏ ‏ما أرابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال

Maksudnya : “Dari al-Miswar bin Makhramah katanya : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sedang baginda berada di atas minbar : “Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin dariku untuk mengahwinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Talib. Lantas aku tidak mengizinkannya kemudian aku tidak mengizinkannya kemudian aku tidak mengizinkannya kecuali jika anak Abi Talib menceraikan anak perempuanku dan mengahwini anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah sebahagian dari diriku, meragui diri aku apa yang meraguinya dan menyakitiku apa yang menyakitinya”. Demikianlah ia berkata.

 

Nabi melarang Ali mengahwini anak perempuan Abu Jahal kerana ia menyakiti Nabi s.a.w. dan menyakiti nabi adalah perkara yang dilarang. Menurut Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (15/38) :

وزاد في رواية الزهري ” وإني لست أحرم حلالا , ولا أحلل حراما , ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا ” وفي رواية مسلم ” مكانا واحدا أبدا ” وفي رواية شعيب ” عند رجل واحد أبدا ” قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق ,

 

Maksudnya : “Dan ditambah dalam riwayat al-Zuhri sabda Nabi : “Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, tetapi demi Allah tidak akan berhimpun anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah di sisi seorang lelaki selamanya”. Dalam riwayat Muslim : “satu tempat selamanya”. Dalam riawayat Syuaib : “di sisi seorang lelaki selamanya”. Ibn al-Tin bekata : “Paling tepat ditanggung kisah ini ialah Nabi s.a.w mengharamkan ke atas Ali memadukan (menghimpun) anak perempuannya (Fatimah) dengan anak perempuan Abu Jahal kerana Nabi menyebut sebabnya ialah ia menyakitinya dan menyakiti Rasulullah s.a.w adalah haram dengan sepakat ulama”.

 

Kata Ibn Hajar : “Dan yang zahir bagi saya ialah tidak jauh kalau dikatakan ia termasuk dalam khasa’is Nabi s.a.w. bahawa anak perempuannya tidak boleh dimadukan dan boleh jadi juga ia adalah khasa’is Fatimah.

Untuk keterangan lebih lanjut sila lihat Fath al-Bari karangan Ibn Hajar al-Asqalani.

Islam dan konvensional sama?

“Sama saja, Islamic atau konvensional, yang beza akad je” kata-kata seorang staff sebuah bank di Cheras. Dalam hati saya rasa nak membalas balik dengan sindiran pedas, “sama ke kalau kita kawin atau tak kawin, semuanya dapat anak”? atau “sama ke kalau kita makan ayam disembelih dengan ayam yang ditembak?

Beginilah kelemahan kerani-kerani bank di tanahair kita. Saya maksudkan kerani yang beragama Islam. Pengalaman semalam ketika saya berurusan dengan mereka untuk mendapat pembiayaan kereta membuatkan saya terfikir sekali lagi betapa lemahnya pemahaman dan pemikiran masyarakat Islam berkenaan perbankan Islam. Tanggapan mereka, bank Islam atau bukan Islam adalah sama sahaja. Apakah kita boleh menyamakan antara Islam dan kufur? Adakah sama antara riba dan jual beli? Orang yang menyamakan antara riba dan jual beli telah disifatkan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah : 275. Firman Allah s.w.t :

 

Maksudnya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa Sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba”.

 

            Tanggapan dan sikap masyarakat perlu diperbetulkan dari sekarang. Bagaimana kita mahu memajukan perbankan Islam kalau orang Islam sendiri yang mengatakan sama antara perbankan Islam dengan konvensional. Mereka tidak mengutamakan perbankan Islam. Sudah 2 minggu saya menanti kelulusan pihak bank untuk meluluskan pembiayaan bagi pembelian kereta. Tiba-tiba semalam, mereka tersalah meluluskan pembiayaan konvensional. Bila saya kata saya nak kepada Islamic, jawapan yang terkeluar dari mulut seorang staff yang muslim, “sama saja, Islamic atau konvensional”.

 

Di sinilah kita dapat meihat antara perkara yang menghambat usaha memajukan perbankan Islam. Pemahaman masyarakat terutamakan pegawai perbankan (bankers) amat cetek dan tidak dapat membezakan antara Islam dan konvensional. Ini kemungkinan kerana permulaan sistem perbankan Islam terbina dalam kerangka besar sistem ekonomi dan kewangan konvensional yang telah lama diamalkan di Malaysia. Perbankan konvensional sudah bertapak kukuh dan diterima dengan meluas di kalangan rakyat termasuk umat Islam. Di samping wujud kesan daripada penjajahan dan faktor-faktor lain, pegangan umat Islam terhadap agamanya masih longgar dan pemikiran majoriti mereka terhadap halal haram terbatas dalam soal makanan dan minuman sahaja.

 

Mudah-mudahan umat Islam diberi pendedahan yang meluas berkenaan perbankan Islam. Dan yang paling utama perlu ditekankan aspek rohani, iaitu kecenderungan kepada mengamalkan setiap ajaran Islam. Bukan hanya melihat aspek keuntungan atau wang ringgit.

 

hadis ke 4 dan 5

Hadis Keempat :

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة)

Maksudnya ; “Daripada Aisyah r.a bahawa Rasulullah s.a.w. mandi kerana empat perkara : kerana junub, hari jumaat, berbekam dan kerana memandikan mayat”. Hadis riwayat Abu Daud dan dianggap sahih oleh Ibn Khuzaimah.

Sekitar riwayat Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ahmad serta al-Baihaqi. Dalam isnad hadis ini ada Mus’ab bin Shaibah dan ada maqal padanya.

Pengajaran hadis

Hadis ini menunjukkan pensyariatan mandi dalam empat keadaan :

 1. Mandi kerana junub. Kewajipannya jelas sepertimana hadis lalu.
 2. Mandi Jumaat. Ada khilaf di kalangan ulama dari segi hukum dan waktu mandi.

Hukum : di sana ada dua pendapat :

Jumhur : Sunat

Dalil : Hadis Samurah bin Jundab :

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت و من اغتسل فالغسل أفضل

Ertinya : “Barangsiapa yang mengambil wuduk maka ia mengenai sunnah dan sebaik-baik sunnah. Dan barangsiapa yang mandi, maka mandi lebih afdhal”.

Daud : Wajib

Dalil : Hadis :

غسل الجمعة واجب على كل محتلم

Ertinya ; “Mandi Jumaat wajib ke atas setiap orang yang baligh”.

Dalil di dijawab : bahawa wajib ditanggung atas maksud sunnat yang sangat dituntut.

 1. Mandi kerana berbekam.

Hukum : Sunat berdasarkan hadis Anas bahawa Nabi s.a.w. berbekam lalu solat dan nabi tidak berwuduk.

 1. Mandi kerana sebab mandi mayat.

Ada 3 pandangan, wajib, tidak sunat dan sunat. Yang paling hampir ialah ia sunat.

Hadis Kelima :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُفِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ , عِنْدَمَا أَسْلَمَوَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ } . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . {

Maksud : “Daripada Abi Hurairah r.a tentang kisah Thumamah bin Uthal ketika beliau memeluk Islam dan Nabi s.a.w. memerintahnya agar mandi . Diriwayatkan oleh Abd al-Razaq dan asalnya muttafaq alaihi.

Pengajaran Hadis :

 1. Dalil menunjukkan pensyariatan mandi selepas memeluk Islam.
 2. Hukum mandi selepas memeluk Islam?

Ada khilaf kalangan ulama :

Pendapat pertama : Wajib mandi sama ada kafir asli atau murtad, atau telah mandi sebelum Islam atau belum mandi, sama ada berlaku junub sebelum Islam atau tidak. Ini adalah pendapat Malik, Hanbali, Abi Thaur, Ibn al-Munzir. Kata Ibn Qudamah :

. وَلَنَا : مَا رَوَى { قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالنَّسَائِيُّ وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ

Maksudnya : “Dan hujah kami apa yang diriwayatkan bahawa Qais bin Asim berkata : Aku datang bertemu Nabi s.a.w. ingin memeluk Islam lantas Nabi menyuruhku mandi dengan air dan bidara. Riwayat Abu Daud, Nasa’i. al-amr menunjukkan wajib.

Pendapat kedua : Kata Abu Bakr : disunatkan mandi dan tidak wajib kecuali sekoranya berlaku perkara yang mewajibkan mandi sebelum Islam. Maka ketika itu wajib mandi. Ini adalah pandangan mazhab Shafie.

Pendapat ketiga : Tidak wajib mandi. Ini adalah pandangan Abu Hanifah. Hujahnya kerana ramai orang masuk Islam, sekiranya mereka diperintah nescaya ada dinukilkan secara mutawatir atau jelas.

Bahkan ketika Nabi mengutus Muaz ke Yaman, baginda menyebut :

اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Maksudnya : “Serulah mereka kepada ucapan dua kalmia syahadah bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah, jika mereka mentaatimu maka beritahulah mereka wajib ke atas mereka sedekah……..”

Sekiranya mandi wajib nescaya Nabi akan perintahkan nya kerana ia adalah perkara wajib yang pertama dalam Islam.

.

Saham bercampur

Berikut adalah jawapan Sheikhuna wa Zamiluna Abu Umair al-Madani dalam

al-ahkam.net berkenaan masalah sekuriti bercampur. Terima kasih kerana kami semua

mendapat istifadah.

http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=35896&sid=1aefb82d53418974a68456f28d009e45

Soalan

Assalamualaikum…
Saya tertarik dgn soalan berkaitan saham bercampur halal dan haram.
Kalau tak silap saya memang ada dua pendapat.
1. Haram menyertai saham bercampur antara halal dan haram.
Dalil. Umum Surah al-Baqarah 278-280 dan Ali Imran : 130 dan lain-lain hadis berkaitan riba. Sekiranya syarikat saham menjalankan kegiatan babi, arak maka termasuk dalam larangan pengharaman arak.
2. Ada qaul yang dinisbahkan kepada Uthaimin. Harus bermuamalat dengan syarikat saham seperti ini selama mana kegiatan asasinya bukan berkaitan haram atau riba. Dengan syarat menetapkan kadar unsur haram (tanda aras) dan menggunakan dana haram untuk kebajikan.
Dalil berdasarkan kaedah : “Harus secara mengikut apa yang tidak harus secara tersendiri (mustaqillan)”. Kaedah lain, al-Hajah al-Ammah Tunazzalu Manzilat al-Darurah”.

Di Malaysia MPS Suruhanjaya Sekuriti telah memutuskan bahawa syarikat bercampur yang elemen haramnya sedikit dan tidak melebihi ukur rujuk yang telah ditetapkan MPS boleh dimasukan dalam senarai sekuriti patuh syariah. MPS berhujah dengan umum al-balwa dan gharar yasir perlu diambil kira dalam membuat justifikasi terhadap sesebuah syarikat bercampur yang aktiviti utamanya adalah halal.
(Keputusan MPS Suruhanjaya Sekuriti hlm 165)

Mohon penjelasan dari pakar-pakar al-ahkam secara lebih ditil dan rujukan yang lebih muktabar.


Sekian terima kasih

Jawapan

بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

Jazakallah Khaira atas info berkenaan dengan hukum membeli saham bercampur antara halal dan haram.

Memang ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama sekarang (spt yang disebut).

Pendapat Pertama:
Hukumnya haram. Dan dipilih oleh:

i- Majmak al-Feqh al-Islami @ Islamic Fiqh Academy (IFA) yang bernaung di bawah OIC. Dalam satu persidangannya, diluluskan satu resolusi bernunyi:
“Dari segi asas, haram membeli saham di syarikat-syarikat yang kadangkala berurusan dengan anasir haram, seperti riba dan lain-lain, sekalipun aktiviti asasnya bertepatan dengan syarak”

ii- Al-Majmak al-Feqhiy al-Islami yang bernaung di bawah Rabitah al-Alam al-Islamiy (Muslim World League). Dalam satu resolusinya menyebut:
“Tidak harus bagi seorang muslim membeli saham-saham syarikat dan bank jika sebahagian ativitinya adalah riba, walhal pembeli itu mengetahui perkara demikian”.

iii- Lajnah Daemah di KSA yang dipengerusikan oleh Syeikh Bin Baz.

iv- Jawatankuasa Syariah di Dubai Islamic Bank.

v- Jawatankuasa Syariah di Kuwait Finance House.

vi- Jawatankuasa Penyelidikan Syarak di Bank Islam Sudan.

Pendapat Kedua:
Harus membeli saham di syarikat yang urusniaganya bercampur halal dan haram. Tetapi keuntungan yang diperolehi, hendaklah dibersihkan bahagian haramnya, mengikut peratus riba di syarikat.

Antara yang berpendapat demikian ialah:

i- Jawatankuasa Syariah di Al-Rajhi Bank Corp.

ii- Jawatankuasa Syariah di Jordan Islamic Bank.

Sesetengah yang mengharuskan meletakkan tanda aras berdasarkan peratusan untuk mengukur tahap percampuran yang dibenarkan.

Dan pendapat kedua yang mengharuskan inilah yang diguna di Malaysia secara rasmi. Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti telah meletakkan tanda aras tertentu mengikut jenis aktiviti.

Contohnya:

-Tanda aras 5% digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktivti yang jelas keharamannya, seperti riba, judi, dan daging babi.

– Tanda aras 10% bagi percampuran sumbangan aktiviti yang melibatkan unsur umum balwa.

– Tanda aras 20% bagi mengukur percampuran sumbangan terima sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah.

– Tanda aras 25% bagi mengukur percampuran sumbangan aktiviti yang secara umumnya bertepatan syariah dan bermaslahah, namun terdapat unsur lain yang menjejaskan status syariahnya.

Walaubagaimanapun, penetapan kadar tanda-tanda aras ini hanyalah diasaskan kepada ijtihad. Jadi, ia bukan satu yang qat’ie, dan ia boleh dikaji semula dan dikemaskini mengikut masa.

Secara keseluruhan, seseorang Muslim wajar menghindari aktiviti-aktiviti yang diperselisihkan seperti ini. Kerana mengelak diri daripada perkara khilaf adalah dituntut.

Wallahu A’lam.

Komen Dr Asri Ttg Harga Minyak

Di bawah adalah beberapa petikan yang saya ambil dari artikel Dr Asri, Mufti Negeri Perlis

Agama Bukan Candu Untuk Mengkhayalkan Orang Miskin

“Dan berikanlah kepada kaum keluargamu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membazir dengan pembaziran yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula sangat kufur kepada Tuhannya”. (Surah al-Isra: 26-27).

Saya tertarik apabila membaca membaca kisah al-Imam al-Nawawi (631-676H) yang diminta oleh Raja pada zamannya al-Malik al-Zahir untuk memberikan fatwa bagi mengharuskan Raja mengambil harta rakyat untuk digunakan memerangi musuh yang mengancam negara iaitu tentera Tatar. Tujuan itu pada zahirnya baik kerana mempertahankan negara dari ancaman musuh. Harta itu pun hendak digunakan untuk keperluan jihad.

Namun ramai ulama yang telah dibunuh ketika itu kerana enggan mengeluarkan fatwa berkenaan. Al-Nawawi juga enggan menulis surat sokongan terhadap tindakan Raja Zahir itu sekalipun beliau tahu pengambilan harta itu untuk kepentingan negara juga.

Apabila Raja bertanya kepada beliau mengapa beliau enggan menyokong? Beliau menjawab: Setahu saya engkau dahulunya seorang hamba, tidak mempunyai harta. Kemudian Allah memberikan kurniaan kepadamu lalu diangkat engkau menjadi seorang raja. Aku dengar engkau memiliki seribu hamba lelaki yang setiap mereka memiliki talipinggang daripada emas. Engkau juga ada memiliki dua ratus hamba perempuan, dan setiap mereka memiliki sebekas perhiasan. Jika engkau belanjakan itu semua, sehingga hamba-hamba lelakimu hanya memakai tali pinggang kain, dan hamba-hamha perempuanmu hanya memakai baju tanpa perhiasan, juga baitul mal sudah tiada simpanan wang, harta dan tanah lagi, maka aku akan fatwakan untukmu keharusan mengambil harta rakyat itu. Sesungguhnya yang menolong jihad dan selainnya ialah penyerahan diri kepada Allah dan mengikut jalan nabiNya s.a.w. (lihat: ‘Abd al-Ghani al-Daqar, al-Imam al-Nawawi, 144-145, Damsyik: Dar al-Qalam).

Saya tidak mahu membicarakan tentang kenaikan harga minyak dari sudut perjalanan ekonomi antarabangsa. Telah banyak pakar-pakarnya bicarakan. Tapi saya ingin bincangkan tentang soal pembaziran dan jimat-cermat. Ya, memang Islam memusuhi pembaziran. Bahkan al-Quran tidak pernah mempersaudarakan antara mana-mana pembuat dosa dengan syaitan, melainkan mereka yang membazirkan.

Rujuk ayat di atas (al-Isra’ 26-27)

Demikianlah Allah persaudarakan pembazir dengan syaitan. Kesan pembaziran sangat besar. Lihat negara kita yang kaya dengan berbagai hasil. Sepatutnya kita akan tetap kukuh dan setiap rakyat akan menikmati kekayaan ini dengan adilnya. Namun, disebabkan pembaziran, harta negara yang sepatutnya dapat dimakan puluhan tahun, tetapi surut mendadak dalam masa beberapa tahun.

Maka, yang patut mendapat bantuan dan hak, tidak cukup untuk sampai kepadanya. Barang keperluan pula bertukar menjadi mahal. Pembaziran memusnahkan kehidupan rakyat bawahan dan menghalang hak yang sepatutnya sampai kepada mereka. Maka betapa wajar untuk para pembazir itu dipersaudarakan dengan syaitan. Apatah lagi dalam banyak keadaan, pembaziran itu lahir dari keangkuhan dan kesombongan. Sifat-sifat itulah jua yang menjadi asas kepada kekufuran syaitan.

Soalannya, mengapakah apabila kita membicarakan tentang pembaziran, kita hanya terbayang orang-orang bawahan di kampung ataupun bandar. Jika kita ingin meminta supaya setiap warga negara ini berjimat dan jangan membazir, maka bermulalah daripada ATAS.

Kita sepatutnya terlebih meneliti semula bagaimana perbelanjaan yang menggunakan harta negara dan rakyat yang sedang berjalan di istana-istana, kediaman-kediaman rasmi kerajaan di peringkat negara dan negeri?. Apakah wajar di kala ini keraian untuk orang-orang besar sama ada sultan atau menteri begitu mewah? Makanan yang dihidangkan untuk mereka, harga satu meja kadang-kala boleh dimakan oleh ratusan rakyat bawahan. Karpet yang dipijak oleh mereka harganya ribuan bungkusan nasi yang dimakan oleh ‘orang biasa’.

Meminjam falsafah al-Imam al-Nawawi yang saya sebutkan tadi, jika orang atasan telah benar-benar berjimat, maka wajarlah untuk dikurangkan subsidi rakyat. Al-Nawawi telah dibuang negeri kerana enggan bersekongkol dengan perkara yang seperti ini. Namun, jika itu tidak dilakukan, ulama bukan burung kakak tua.

Saya mengambil risiko menulis hal ini. Tanggungjawab di hadapan Allah lebih besar daripada segala-galanya. Para ulama dahulu jauh lebih mulia, tidak dibandingkan kedaifan saya ini. Pun mereka telah menunaikan tanggungjawab al-Amr bil Ma’ruf dan al-An-Nahy ‘an al-Munkar ini. Semoga Allah menimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada.

Telah berlaku tahun kesusahan dan kelaparan yang amat sangat di Semenanjung Arab pada zaman Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khattab. Dikenali dengan ‘Am al-Ramadah kerana seakan bagaikan warna ramad atau abu disebabkan kekurangan hujan, warna tanah dan warna kulit manusia yang bertukar disebabkan kekeringan. Ini berlaku pada antara tahun 17H dan 18H selama sembilan bulan.

Amirul Mukminin telah berhempas pulas menguruskan harta negara ketika itu bagi mengatasi kesusahan rakyat. Di samping kecemerlangan pengurusan, yang ingin disebutkan di sini kecemerlangan pendirian dan sikap. Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan bahawa ‘Umar bin al-Khattab tidak memakan pada tahun berkenaan lemak haiwan, susu dan daging sehingga orang ramai dapat memakannya. Barangan makanan berkurangan di pasar.

Pada suatu hari pekerjanya dapat membeli untuknya lemak dan susu namun dengan harga yang agak tinggi. ‘Umar enggan makan bahkan berkata: “Engkau telah menyebabkan lemak dan susu menjadi mahal, sedekahkan keduanya, aku bencikan pembaziran. Bagaimana aku dapat memahami keadaan rakyat jika tidak mengenaiku apa yang mengenai mereka?”. (Al-Tabari, 2/358, Beirut: Dar al-Fikr).

Bermewahan dengan pertunjukan dan hiburan dari peruntukan wang negara. Kemudian bercuti rehat, tanpa rakyat ketahui apakah kepenatannya untuk rakyat. Kos cuti itu pula ditanggung oleh negara tanpa sebarang pulangan keuntungan buat rakyat. Alangkah zalim! Alangkah keji sikap yang sedemikian rupa.

Saya kadang-kala begitu hairan apabila seseorang dianggap ‘berjiwa rakyat’, hanya kerana makan nasi yang dijamu oleh rakyat, atau masuk ke kampung mendukung anak rakyat untuk beberapa minit bagi membolehkan wartawan mengambil foto. Apakah itu dinamakan berjiwa rakyat?

Kenaikan harga minyak menaikkan harga barang. Orang berpendapatan rendah menjadi mangsa. Agama berperanan untuk menyedarkan semua pihak tentang tanggungjawab terhadap rakyat. Dalam keadaan begini, antara perkara pertama yang patut dibentang kepada rakyat adalah pengurusan kemasukan dan pengagihan zakat. Zakat yang mungkin sampai kepada peringkat bilion ringgit di seluruh negara mesti diagihkan secara telus dan bijaksana.

Mengapa masih ada fakir miskin yang bagaikan meminta sedekat kepada pihak yang menguruskan zakat? Mengapa program tv lebih menjumpai si miskin dibanding pihak yang menguruskan zakat? Mengapa zakat masih berbaki dengan begitu banyak setiap tahun sedangkan kemiskinan masih banyak? Mengapa pihak yang menguruskan zakat kelihatan bertambah mewah, sementara yang patut menerima hak kelihatannya bertambah letih dengan keadaan sekarang?

Di masa inilah peranan zakat bagi memastikan setiap yang memerlukan memperolehinya tanpa kerenah birokrasi yang bukan-bukan. Jangan sampai untuk mendapat RM150 si miskin berulang alik berkali-kali dengan tambang sendiri, sementara yang mendakwa amil zakat mengisi minyak kereta dengan wang zakat atas nama amil! Ramai kata kita berjaya menguruskan zakat sebab kutipan yang tinggi. Saya katakan, pengurusan yang berjaya itu bukan sahaja kutipan semata, tetapi juga pengagihan secara telus, bijaksana dan bertanggungjawab.

Dalam usaha kerajaan menangani kemelut ekonomi hari ini, perkara-perkara yang disebutkan ini mestilah dipandang serius. Kejayaan sesebuah kerajaan menghayati penderitaan rakyat akan menjadikan mereka lebih disayangi dan disokong. Jika orang atas mengubah cara hidup, kita akan berkempen untuk semua agar mengubah cara hidup. Jika orang agama disuruh berkempen orang bawahan agar mengubah cara hidup, sementara melupai yang di atas, mereka sebenarnya cuba menjadikan agama sebagai candu agar seseorang melupai masalah yang sebenar.

Ulasan albaruhiyy : Tahniah kepada Dr Asri atas tulisan ini. Maksud yang hendak disampaikan oleh beliau cukup mendalam. Diharap semua pembaca dapat menilai dan memikir situasi yang kita hadapi sekarang terutamanya golongan atasan. Wallahualam.

Haram saham bercampur

Dalil Pengharaman Saham Syarikat Yang Asasnya Menjalankan Kegiatan Halal Dan Kadang Kala Menjalankan Aktiviti Haram (Saham Bercampur)

 

Syarikat ini adalah merupakan syarikat yang terbanyak kewujudannya pada masa sekarang. Pada asasnya, kegiatan mereka adalah halal, tetapi terdapat beberapa kegiatan haram seperti mereka mendeposit wang dalam bank konvensional, menjalankan kegiatan pinjaman faedah dan beberapa muamalat yang fasid lain. Para pengkaji ekonomi Islam berselisih pandangan dalam masalah ini. Sebahagian ulama mengharamkan menyertai syarikat yang mana asas kegiatannya halal dan turut menjalankan kegiatan haram seperti pinjaman ribawi (sama ada meminjam atau memberi pinjaman) maka hukumnya adalah haram.

 

            Pendapat ini dinyatakan oleh Dr. Ali al-Salus, al-Sheikh Ali al-Shaybani, Dr Soleh al-Marzuqi, Dr. Ahmad Muhyi al-Din Hasan, Dr. Darwish Justaniyah, Majlis Fatwa Kuwait Finance House, Kongres Fiqh Islam dan Ahli Lajnah Kekal Fatwa yang dianggotai oleh al-Sheikh Abd al-Aziz bin Baz, al-Sheikh Abd al-Razzaq Afifi, al-Sheikh Abdullah bin Qucud, al-Sheikh Abdullah bin Ghadyan dan ia adalah pendapat pertama al-Sheikh Muhammad bin Soleh al-Uthaymin.

 

            Berikut adalah beberapa dalil dan alasan yang digunakan oleh golongan yang mengharamkan saham tersebut.

 

Dalil Pertama :

Umum dalil-dalil pengharaman riba. Antaranya ialah :

Firman Allah Taala (Ali Imran : 130) :

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya”.

 

Firman Allah Taala (al-Baqarah : 278-280) :

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang Yang berhutang) itu, jika benar kamu orang- orang Yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (dengan Yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) Bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya Yang besar Yang kamu akan dapati kelak)”.

 

Daripada Jabir r.a. katanya :

لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

Maksudnya : “Rasulullah melaknat pemakan riba, pewakilnya, penulisnya, saksinya dan baginda bersabda mereka adalah sama (dari segi dosa)”.

 

Orang yang menjadi penyumbang saham dalam syarikat menjalankan riba juga termasuk dalam orang yang menjalankan riba sama ada sedikit atau banyak. Tidak harus bagi orang Islam berkekalan dalam perbuatan riba sekalipun ia sedikit. Ini kerana syarikat tersebut dibina di atas asas wakalah, maka orang yang membeli sahamnya sama ada ia menjalankan sendiri aktiviti syarikat atau mewakilkan kepada orang lain atau pun ia menjalankan aktiviti syarikat sendiri pada sebahagiannya sambil mewakilkan pada sebahagian lain. Kesemua bentuk disebutkan diatas, maka orang yang membeli sahamnya dikira sebagai pelaku riba atau mewakilkan orang yang melakukan riba dengan redha. Sekiranya ia tidak redha nescaya ia tidak akan membeli sahamnya.

 

            Asas syarikat disebut sebagai wakalah adalah diketahui oleh semua ulama. Segala kerja syarikat dianggap akan dilakukan oleh semua rakan kongsi sama ada pemilik asal atau wakil seperti yang diperjelaskan. Justeru, jika syarikat menjalankan riba, maka setiap rakan kongsi akan bersama mereka dalam akiviti riba. Maka jelaslah dalil dan penghujahannya yang digunakan dengan dalil-dalil pengharaman riba. Wallahualam.

 

Dalil Kedua :

Firman Allah Taala (al-Ma’idah : 2 ) :

Maksudnya : Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.

 

Dalil Ketiga :

Sabda Nabi s.a.w dalam hadis Abu Hurairah r.a :

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم

Maksudnya : “Apabila aku melarang kamu dari melakukan sesuatu maka hendaklah kamu jauhinya, dan apabila aku menyuruh kamu lakukan sesuatu maka hendaklah kamu lakukan sedaya mungkin”.

 

Maka setiap perkara yang dilarang, wajib dijauhi dan ditinggalkan secara keseluruhannya terutama riba yang merupakan dosa besar. Sedangkan riba ada dalam syarikat saham ini. Hadis ini menuntut larangan menyertai syarikat ini kerana wujudnya riba padanya.

 

Dalil Keempat :

عن عطاء قال : “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهود والنصارى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم

Maksudnya : Daripada Ata’ katanya : “Rasulullah s.a.w. melarang kita menyertai syarikat Yahudi dan Nasrani kecuali pembelian dan penjualan di tangan orang Islam”.

 

Di sini, ‘illah atau sebab larangan adalah kerana mereka bermuamalat dengan riba. Maka ia adalah larangan kepada kita menyertai semua syarikat orang yang bermuamalat dengan riba berdasarkan illah yang sama.

 

Perbincangan dalil : Hadis ini adalah mursal maka tidak boleh dijadikan hujah.

 

Dalil Kelima :

عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قال : قلت لما؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل

Maksudnya : Dari Abi Hamzah katanya, aku berkata kepada Ibn Abbas “Seorang peniaga lelaki membawa barangan dagangan (kambing) dan ia menyertai orang Yahudi dan Nasrani”. Lantas beliau berkata : “Janganlah ia menyertai Yahudi, Nasrani dan Majusi”. Aku bertanya, mengapa tidak boleh? Lalu beliau menjawab : “Kerana mereka melakukan riba dan riba tidak halal”

 

Dalam athar ini, ada penjelasan yang nyata tentang ketidakharusan menyertai syarikat orang yang melakukan riba. Ia adalah menjadi nas atau seperti nas dalam masalah ini.

Perbincangan dalil : Ia adalah hadis dhaif.

 

Dalil Keenam :

Melihat kepada maslahah yang wujud daripada pendapat yang melarang dan dibandingkan dengan maslahah yang wujud daripada pendapat yang mengharuskan.

 1. Antara maslahah tersebut ialah maslahah yang telah dinaskan iaitu terhindar daripada mafsadah riba.
 2. Antara maslahah juga ialah larangan orang Islam menyertai syarikat yang terlibat dengan riba akan memberi galakan kepada institusi kewanganatau bank-bank menghapuskan amalan riba. Bahkan ia satu percubaan mewujudkan cara yang syar’ie dalam pelaburan modal umat Islam. Ini kerana apabila mereka melihat orang Islam enggan melabur dalam aktiviti riba sedangkan mereka berhajat kepada dana (modal) daripada umat Islam, maka ini akan menyebabkan mereka terpaksa membuka pintu pelaburan yang lain yang disyariatkan.

Antara yang membantu perkembangan ini juga ialah orang-orang Islam lebih menerima pelabur yang hanya ingin menjalankan kegiatan yang selamat daripada transaksi riba sama ada syarikat atau bank.

 

Dalil Ketujuh :

Kaedah :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Maksudnya : “Apabila berhimpun yang halal dan haram maka akan dimenangkan yang haram”.

Para fuqaha’ menyebut antara masalah cabang kaedah ini ialah apabila wang haram bercampur dengan wang halal, maka hukum menjadi haram menjalankan urusan pada kedua-duanya sehinggalah boleh dibezakan antara halal dan haram jika boleh. Sekiranya tidak boleh dibezakan, ia dimaafkan jika tidak boleh dikira (terlalu banyak) sepertimana bercampur baur perkara haram yang banyak dalam satu negeri. Jika boleh dikira benda haram dan tidak tercapai kepada menggunakan benda harus kecuali dengan menggunakan benda haram, maka dimenangkan hukum haram sebab ihtiyat (berhati-hati).

 

Dalil Kelapan :

Kaedah

درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : “Menolak keburukan lebih utama daripada mencapai kebaikan”.

 

            Kaedah ini menunjukkan apabila berlaku pertembungan antara mafsadah dan maslahah, maka biasanya perlu diutamakan menolak mafsadah. Ini kerana syarak lebih mengambil berat soal al-manhiyyat (larangan) daripada al-ma’murat (suruhan).

 

            Masalah saham yang dibincangkan boleh dimasukkan dalam kaedah ini. Menolak keburukan yang terhasil akibat melakukan perkara yang dilarang (riba dan kontrak yang batal) lebih utama daripada mencapai kebaikan yang wujud jika menyertai syarikat ini. Oleh itu, tidak harus menyertai syarikat (bercampur) seperti ini.  

 

Dalil Kesembilan :

Apabila dilihat kepada syarikat-syarikat seperti ini, diketahui bahawa harta haram yang diambil daripada amalan riba adalah tersebar dalam kesemua dananya. Maka percampuran yang berlaku dalam harta syarikat itu menjadikannya bercampur baur dengan perkara haram sehingga walaupu diberi satu bahagian daripada riba, hartanya masih bercampur dengan harta syarikat yang telah tersebar dengan perkara haram.

Ini adalah beberapa dalil pengharaman yang disebut oleh  Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil, Prof. Madya di Jabatan Syariah, Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud, di di al-Qasim dalam thesis beiau bertajuk “al-Ashum wa al-Sanadat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islamiyy”.

Gara-gara minyak naik!

Gara-gara minyak naik!

Semalam jam 9.00 malam saya keluar menghantar isteri ke UKM kerana beliau ada aktiviti sukan di sana. Alangkah terkejutnya melihat jalan raya sesak. Tak pernah sesak seperti ini, kereta bejujuk (loghat Trg : “tersusun”). Semua jalan yang menuju ke UKM dipenuhi dengan kenderaan yang berpusu-pusu. Stesen minyak Shell yang terhampir dengan rumah saya sesak dengan kenderaan sepanjang ½ kilometer. Stesen minyak Shell jalan Reko juga sesak. Ada sebuah kereta yang mati dan terpaksa ditolak oleh pemiliknya sendiri kerana kehabisan minyak. Inilah gara-gara harga minyak naik 41% hari ini bagi petrol. Jadi orang ramai mula mengisi minyak penuh sebelum kenaikan itu berkuatkuasa 12 tengah malam nanti.

Bagi rakyat Malaysia, pasti kita merasa agak kesal, marah, geram kat kerajaan dan merasa terbeban. Paling kasihan dan terniaya ialah golongan berpendapatan rendah atau miskin. Bagaimana mereka mahu meneruskan kehidupan mendatang. Apabila harga minyak naik, sudah pasti harga barang akan juga melambung. Dalam buletin utama tv3 semalam, Dato’ Sharir, Menteri DNHEP ada mengatakan kenaikan harga minyak hari ini tidak akan memberi kesan limpahan kenaikan harga barang lain. Saya rasa nak tanya balik kat beliau, “dato’ tau macam mana harga barang tak naik?”. Bagi saya, tak payah nak uar-uarkan bermacam-macam insentif, rebetlah, subsidi makanan lah dan tak payah nak kata harga barang lain tak naik. Rakyat Malaysia dah ada pengalaman sebelum ini. Harga barang pasti naik. Manakala rebet yang dinyatakan oleh kerajaan sebanyak RM625 setahun bagi pengguna kenderaan bawah 2000cc tidak boleh membantu dan tidak mencukupi. Bayangkan kalau seseorang itu menggunakan minyak sehari sebanyak 5 liter dengan harga RM 2.70 seliter. Dia terpaksa membayar sebanyak RM 13.50 sehari. Sebelum ini dia hanya membayar RM9.60 untuk lima liter dengan harga RM1.92 seliter. Beza antara kedua-dua harga ialah RM3.90. RM3.90 jika disimpan oleh pengguna dalam masa setahun, mereka akan dapat lebih kurang RM1388.40. Jumlah itu lebih besar berbanding RM625 yang diberikan kerajaan. Ini congak mudah yang saya fikirkan.

Tambahan pula dengan bebanan harga barang yang akan meningkat akibat peningkatan harga minyak. Harga beras telah naik sebelum diumumkan kenaikan harga minyak. Mungkin satu taktik dinaikkan harga beras terlebih awal sebelum harga minyak naik. Lepas ni, harga makanan dan lauk pauk di restoran semua akan naik. Kalau sekarang seorang nak makandi restoran mungkin hanya membayar lebih kurang RM5, tapi ia mungkin menjadi RM10. Tidak mustahil (bukan semat-mata nak melawak) ada orang makan “nasi dengan kuah” saja. Begitu juga harga simen akan naik tidak lama lagi, kerajaan sudah mansuhkan harga siling simen baru-baru ini. Bermakna pembekal berhak menaikkan harga simen melebihi paras harga siling sebelum ini. Macam-macam lagi akan naik, kata orang-orang kampong, “semua akan naik, beras naik, simen naik, minyak masak naik, kecuali satu..hujan je turun”. Alhamdulillah, hujan kan berkat turun dari Allah Taala.

Sebenarnya, saya melihat situasi kenaikan harga minyak di Malaysia ini akan berterusan. Kerajaan telah mengumumkan harga minyak bergantung kepada harga minyak dunia. Apabila berlaku kenaikan harga minyak, banyak implikasi buruk yang akan dihadapi rakyat. Bagi mereka yang menyewa bas sekolah untuk anak-anak ke sekolah, mungkin akan menghadapi kenaikan tambang bas sekolah. “Bas sekolah pakai minyak kan, bukan pakai air!”. Kalau ada seorang anak mungkin kurang merasa, tapi kalau tiga atau lebih yang menyewa bas sekolah. Tidakkah peritnya ibu bapa yang menanggung. Dari segi ekonomi, pada pandangan saya, kegiatan pengeluaran akan menurun berbanding sebelum. Ini kerana kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga barang. Maka kuasa beli pengguna akan menurun dan seterusnya berlaku inflasi. Kemungkinan, para pengeluar terpaksa menghentikan aktiviti pengeluaran atau mengurangkannya kerana kurang permintaan daripada pengguna. Permintaan berkurangan akibat kuasa beli menurun di kalangan pengguna. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi juga akan terbantut.

Dari sudut lain, nak tak nak, minyak dah naik..sebagai pengguna kita tak dapat mengelak situasi ini. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mencari jalan atau merancang hidup untuk masa depan. Kenaikan harga minyak mengajar kita untuk lebih berjimat jermat dalam perbelanjaan harian. Makan minum jangan terlalu boros. Beli pakaian kalau dahulu, sebulan 3 helai baju baru, sekarang sebulan satu helai atau jarakkan dua bulan sekali beli baju baru. Islam pun menggalakkan umatnya berjimat jermat. Itulah yang dinamakan sebagai ekonomi atau dalam bahasa Arab al-Iqtisad. Iqtisad bermaksud kesederhanaan atau dengan kata lain, berjimat cermat dalam kehidupan. Islam juga melarang umatNya daripada melakukan pembaziran. Pembaziran air dan elektrik. Jangan terkejut, kerana ada sesetengah orang membasuh keretanya setiap hari! Padahal kalau tidak basuh kereta setiap hari, keretanya tidak akan mati. Jadi berpada-padalah dalam menggunakan air. Jangan terlalu membazir.

Justeru, bagi saya, untuk menunggu kerajaan menurunkan harga minyak, saya merasakan ia tidak akan berlaku. Kerana kerajaan pun menyatakan bahawa subsidi minyak akan dimansuhkan sepenuhnya. Walaupun harga minyak dunia akan menurun semula, kerajaan tidak akan menurunkan harga minyak lagi, kerana berdasarkan pengalaman lepas selepas minyak kembali ke paras harga normal, kerajaan tidak menurunkan harga minyak juga. Kecualilah mungkin, berlaku pertukaran kerajaan, mungkin akan berlaku perubahan. Bagi rakyat Malaysia, saya merasakan kalaulah kita mahu buat bantahan, buatlah secara rasional dan tepat. Guna saluran yang lebih membawa manfaat. Demonstrasi jalanan tidak akan membawa apa-apa faedah. Tidakkah kita lihat berapa banyak demonstrasi yang dilakukan. Kerajaan masih berdegil menurunkan harga minyak. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu merancang masa depan sama ada dengan menguruskan perbelanjaan harian dengan bijak atau menunggu pilihanraya akan datang…Wallahualam..sekadar luahan dan coretan saya….fikir-fikirkan lah…

harga minyak naik lagi

Fuel hike: 78 sen more to RM2.70 per litre Jun 4, 08 4:55pm The government has just announced that petrol price will go up by 78 sen at midnight – a 40.6 percent jump from RM1.92 per litre to RM2.70. (http://www.malaysiakini.com/news/83938)

Kerajaan hari ini mengumumkan kenaikkan harga petrol sebanyak 78 sen – satu pertambahan besar dari RM1.92 sekarang kepada RM2.70. Manakala harga minyak diesel pula naik kepada RM2.50 – naik 92 sen berbanding harga sekarang sebanyak RM1.58 seliter. Menurut laporan Malaysiakini, kenaikan sebanyak 41 peratus bagi petrol dan 58.2 peratus bagi diesel akan berkuatkuasa mulai tengah malam ini.

Kenaikan harga itu adalah sebahagian daripada langkah kerajaan untuk mengawal subsidi bagi menampung kenaikan petrol, diesel dan gas, yang dijangka berjumlah RM56 bilion tahun ini. Kerajaan juga mengumumkan pemberian rebet kepada pengguna kenderaan. Mengikut skim tersebut tersebut, kenderaan di bawah 2000cc akan menerima RM625 setahun – rebat bagi 800 liter di bawah harga baru. Pemilik motosikal pula akan diberi rebet RM120. Bayaran akan dibuat melalui wang pos. Difahamkan rebet tersebut akan dibayar apabila pemilik kenderaan memperbaharui cukai jalan kenderaan mereka. Kerajaan dijangka menjimatkan RM4 bilion di bawah penstrukturan semula skim subsidi tersebut.

Jika harga petrol dijual mengikut harga penuh pasaran, ia boleh mencecah setinggi hampir RM4 seliter – naik 100 peratus.

Bagaimanapun, kerajaan dijangka menuju ke arah memansuhkan terus pemberian subsidi pada masa depan. (http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=014952&Itemid=28)