Monthly Archives: Ogos 2012

Penentuan tarikh lailatul qadar

Adakah Lailatul Qadar telah diberitahu?

Firman Allah Taala:

وما أدراك ما ليلة القدر

Ertinya: “Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul-Qadar itu?”

Menurut para mufassirin, istifham tersebut menunjukkan kebesaran dan kagungan malam tersebut, seolah-olah ilmu berkaitannya bergantung kepada Allah Taala (Ibn Kathir 4/350, al-Shawkani, 5/471).

Al-Bukhari (4/255) dalam kitab sahihnya menjelaskan bahawa Sufyan bin Uyainah pernah berkata: “Setiap ayat (وما أدراك) dalam al-Quran, Allah telah memberitahunya, dan setiap ayat (وما يدريك), maka Allah tidak memberitahunya”.

Dalam kitab tafsir adwa’ al-bayan, dinyatakan Teruskan membaca