Monthly Archives: Julai 2012

Doa berbuka puasa: sebelum ke selepas berbuka?

Doa sebelum berbuka atau selepas berbuka?

Kuasa doa orang berpuasa

Doa orang yang berpuasa adalah antara doa yang mustajab. Ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah s.a.w bersabda:

ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم

Ertinya: “Tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka iaitu; orang yang berpuasa ketika berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi”

Ada riwayat menyebut:

وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ

Orang yang berpuasa sehingga berbuka

Jadi, mereka yang berpuasa sunat memperbanyakkan doa, tidak kira bila masanya, sama ada pada awal pagi, tengahari, selepas solat atau sebelum solat. Namun ada sesetengah doa yang warid dalam hadis menyebut secara jelas sunat dibaca ketika berbuka.

Doa berbuka puasa: Sebelum atau selepas berbuka?

Cuma isu yang timbul berdasarkan hadis tersebut, bilakah sunat dibaca, adakah sebelum berbuka atau selepas berbuka. Ini kerana melihat kepada sighah hadis itu dan juga beberapa pandangan ulama yang dinukilkan. Antara hadis-hadis mengenai doa tersebut ialah:

قال عمر : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ” ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ” .

Ibn Umar berkata bahawa Rasulullah s.a.w. apabila berbuka/hendak berbuka baginda berdoa: “Telah hilangnya dahaga, basahlah urat dan tetaplah pahala dengan izin Allah”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2357), al-Daruqutni (25). Ibn Hajar berkata dalam al-Talkhis al-Habir (2/202): “al-Daruqutni berkata isnad hadis ini baik (hasan)”.

Manakala doa yang terkenal:

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

Doa ini diriwayatkan Abu Dawud (2358) dan hadis ini mursal dan ia lemah (daif) sepertimana disebut al-Albani.

Sheikh al-Uthaymin rh pernah diajukan soalan mengenai hal ini. Rumusan pandangan beliau seperti berikut:

  1. Doa bagi orang puasa dilakukan sebelum terbenam matahari (ketika menunggu untuk berbuka) kerana ketika itu terhimpun perasaan jiwa yang tunduk mengharap kepada Allah Taala sedang dalam keadaan berpuasa.
  2. Jika sabit hadis doa di atas (ذهب الظمأ…..) maka ia dibaca selepas berbuka.

Ini adalah pandangan al-Uthaymin rh. Menunjukkan bahawa beliau lebih cenderung kepada pendapat membaca doa tersebut selepas berbuka. Iaitu selepas memakan beberapa biji tamar maka sunat dibaca doa ini.

Ulasan saya

Pandangan beliau ini boleh dikaitan dengan tuntutan supaya berdoa selepas melakukan ibadat seperti yang disebut sebahagian ulama. Seperti doa selepas solat, selepas menunaikan haji. Tidak syak lagi, bahawa bulan Ramadan termasuk dalam ibadat. Malahan, firman Allah dalam surah al-Baqarah (Rujuk ayat 186) menjelaskan kepentingan doa pada bulan Ramadan.

Namun begitu, apabila saya diajukan soalan ini, pada peringkat awalnya apa yang zahir dari hadis tersebut, saya lebih berpendapat ia hendaklah dibaca sebelum berbuka. Ini kerana terdapat beberapa dalil daripada al-Quran dan hadis yang sighah hadis lebih kurang sama, namun bacaannya adalah sebelum melakukan sesuatu. Antaranya ialah:

  1. Firman Allah Taala [al-Nahl: 98] mengenai tuntutan membaca istiazah sebelum membaca al-Quran

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

Melihat kepada ayat ini, sighah fi’il (kata kerja) yang digunakan ialah past tense iaitu (قرأت) bermakna kamu telah baca. Namun Ibn Kathir menyebut: “Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambaNya melalui lidah NabiNya saw apabila mereka hendak membaca al-Quran maka hendaklah membaca Auzubillahiminashaytanirrajim. Perintah ini adalah sunat dan bukan wajib. Al-Imam Abu Ja’far bin Jarir dan selainnya meriwayatkan ijmak ulama mengenai hal ini.

  1. Anas bin Malik meriwayatkan bacaan sebelum masuk tandas:

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث

Lafaz di sini menggunakan (إذا دخل الخلاء) yang berbentuk past tense, seolah menunjukkan bacaan selepas masuk tandas. Tetapi para ulama mengatakan maksudnya ialah:

 (إذا أراد الدخول) iaitu apabila hendak masuk ke tandas

 

Walau bagaimanapun, selepas berbincang ringkas dengan seorang sahabat melalui telefon, beliau menukilkan bahawa Sheikhuna, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad (hafizahullah) pernah diajukan soalan ini dalam kelas pengajian Sunan Abi Dawud di masjid Nabawi dahulu. Sheikhuna berpandangan bahawa doa tersebut boleh di baca sama ada sebelum atau selepas berbuka. Oleh kerana itu, kedua-duanya adalah tidak salah sama ada sebelum atau selepas berbuka. Bagi saya, ia berbeza dengan kes doa sebelum masuk tandas kerana para ulama sudah bersepakat melarang menyebut nama Allah di dalam tandas, maka sudah pasti maksud hadis tersebut ialah sebelum masuk tandas. Manakala dalam kes berbuka puasa ia berbeza. Apapun kedua-dua pendapat boleh diterima. Sama ada baca doa sebelum atau selepas berbuka. Apa yang penting ialah doa itu di baca dan diamalkan. Malanglah bagi sesiapa yang tidak pernah membaca dan tidak pernah ambil tahu mengenai doa ini.

Wallahualam.Image