Monthly Archives: Julai 2009

Majlis Fatwa Eropah tentang tawarruq

Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah yang diketuai Dr. Yusof al-Qaradawi, baru-baru ini membincangkan topik tawarruq yang diamalkan di institusi kewangan Islam hari ini. Beberapa Majmak Fiqhiyyah telah mengeluarkan banyak resolusi penting tentang isu tawarruq. Terbaru, resolusi Majmak al-Fiqh al-Islami Antarabangsa yang bernaung di bawah OIC dalam persidangan ke 19 di Sharjah (Emirates) bermula 1 hingga 5 Jamadil Awal 1430H, bersamaan 26-30 April 2009 telah menjadikan asas Teruskan membaca