Category Archives: Islamic economics and finance

Tulisan dan coretan penulis adalah berdasarkan ilmu yang diperolehi dari semasa ke semasa sama ada melalui kelas, pembacaan dan perbincangan dengan rakan-rakan.

Perakaunan Islam Vs Perakaunan Konvensional

Keperluan kepada perakaunan Islam?
Sejak berkembangnya sistem kewangan Islam, maka ilmu peraukanan Islam juga mula berkembang. Cumanya kesedaran mengenai peri penting perakaunan Islam agak lambat jika hendak dibandingkan perkembangan institusi kewangan Islam itu sendiri.
Tuntutan terhadap perakaunan Islam berakar umbi daripada perbezaan Teruskan membaca

Mata Wang Dinar Perlu dikembalikan? Pandangan dari sudut sejarah

Pengenalan
Penyokong mata wang dinar (dinarists) berhujah bahawa penggunaan mata wang dinar boleh menyelesaikan masalah ekonomi zaman moden. Bahkan, mereka juga berhujah bahawa penggunaan mata wang dinar adalah sunnah Rasulullah s.a.w. Adakah benar ia satu sunnah? Maka perlu dihidupkan? Teruskan membaca

IDEA ISLAMIC CAPITALISM: betul atau tidak?

Adakah di sana ada istilah Islamic capitalism? Apakah pula prinsip-prinsip asas  system ini? Bilakah ia muncul? Dan apakah di sana ada institusi-institusinya tersendiri yang membangunkan prinsip-prinsip tersebut? Bagaimana pula evolusi institusi ini dan mampukah untuk dimodenisasikan bagi memenuhi keperluan hari ini?Image

Ini antara isu penting perlu diselesaikan kerana Islamic finance yang merupakan tonggak kepada Islamic capitalism moden sedang menghadapi bahaya besar iaitu Teruskan membaca

Metodologi Baru Menapis Syarikat Patuh Syariah

The Shariah Advisory Council (SAC) of the Securities Commission Malaysia (SC) today announced the adoption of a revised screening methodology to determine the Shariah-compliant status of listed companies.
 
In view of the developments and growing sophistication of the Islamic finance industry since the introduction of the current screening methodology in 1995, the SAC has revised the methodology by adopting a two-tier quantitative approach which applies the business activity benchmarks and the newly-introduced financial ratio benchmarks.
 
The outcome of the revised methodology will be reflected in the List of Shariah-compliant Securities by the SC’s SAC effective from November 2013.
 
In addition to the above two-tier quantitative assessment, Teruskan membaca

Tiga dimensi Kewangan Islam

Kewangan Islam masih baru jika hendak dibandingkan dengan system konvensional. Bahkan di Malaysia, kewangan Islam masih dibayangi dengan system konvensional. Ini kerana Malaysia mengamalkan system dual-banking.
Apabila kita menyebut kewangan Islam atau “Islamic finance” apakah yang difahamai oleh kita. Dalam satu artikel yang ditulis Teruskan membaca

Solusi pelaburan halal dalam Islam di Malaysia

Malaysia merupakan antara negara yang dianggap sebagai leading dalam industri kewangan Islam sama ada dalam perbankan, takaful, pasaran modal dan pasaran saham. Islam sebagai agama yang komprehensif sudah tentu mempunyai jalan penyelesaian bagi sesiapa yang mencari solusi untuk mengelak dari problem atau dilema pelaburan dalam dunia hari ini.
Sekiranya seseorang pelabur meminta nasihat dari anada mengenai bagaimana untuk membuka portfolio sekuriti Islam dalam pasaran saham Malaysia, maka jawapan anda mestilah meyakinkan mereka.
Di Malaysia, terdapat Teruskan membaca

Aspek Shariah dan Tabi’ie Perbankan Islam

Sejak perbankan Islam mendapat sambutan dan permintaan semakin meningkat, banyak artikel, buku dan jurnal akademik ditulis mengenainya. Muncul pioneer-pioneer hebat seperti Umar Chapra, Siddiqi dan lain-lain yang menjadi pencetus dan pemula kepada penulisan-penulisan tersebut. Hari ini kita lihat, terdapat lambakan penulisan berkaitan sistem kewangan Islam dan perbankan Islam sama ada dalam bahasa Arab, English, Melayu dan malahan bahasa-bahasa lain.

Perbincangan tulisan mereka biasanya berbeza mengikut kecenderungan kepakaran masing-masing. Sebab itu dikatakan, Islamic finance sebenarnya satu disiplin ilmu yang sangat umum dan luas atau disifatkan sebagai “generic discipline”. Pembelajaran mengenai kewangan Islam mencakupi Teruskan membaca