Tag Archives: seminar

SEMINAR MUAMALAT

JEMPUTAN KEPADA SEMUA MENJADI PESERTA

SEMINAR MUAMALAT, EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM:
PERINGKAT ANTARABANGSA 2009
(SMEKI ’09)

20-21 Oktober 2009

Hotel Equatorial, Bangi

Anjuran :
Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM

sila layari :

http://www.ukm.my/smeki