Tag Archives: kutu

Hukum Main Kutu

Fatwa Sheikh Abdullah bin Jabarain tentang Kutu

Soalan :

Kami empat atau tiga orang ingin main kutu iaitu kami mengumpul sejumlah wang yang sama kadarnya di mana setiap orang perlu membayar kadar yang sama setiap bulan. Kemudian salah seorang akan mengambil wang tersebut secara giliran. Adakah ini harus atau tidak?

Jawapan :

Ia adalah harus. Ini dianggap hukum qard (pinjaman) yang diharuskan kerana ada matlamat memudahkan kepada peminjamn yang pertama. Ia dapat mengelakkannya daripada hutang dan membolehkannya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dia akan membayarnya kembali secara ansuran bulanan, maka hukumnya adalah harus. Telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Ulama Besar Arab Saudi berkenaan keharusannya sekiranya tiada darar (mudarat) kepada sesiapa dan selama mana ia tidak termasuk dalam qard (pinjaman) yang memberi manfaat. Wallahualam.

Ulasan : Oleh itu, kutu adalah harus dengan syarat :

1) Tiada mudarat kepada sesiapa

2) Tidak berbentuk qard bi al-fa’idah (pinjaman yang ada faedah tambahan).