Tag Archives: kewangan

Perakaunan Islam Vs Perakaunan Konvensional

Keperluan kepada perakaunan Islam?
Sejak berkembangnya sistem kewangan Islam, maka ilmu peraukanan Islam juga mula berkembang. Cumanya kesedaran mengenai peri penting perakaunan Islam agak lambat jika hendak dibandingkan perkembangan institusi kewangan Islam itu sendiri.
Tuntutan terhadap perakaunan Islam berakar umbi daripada perbezaan Teruskan membaca

SEMINAR MUAMALAT

JEMPUTAN KEPADA SEMUA MENJADI PESERTA

SEMINAR MUAMALAT, EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM:
PERINGKAT ANTARABANGSA 2009
(SMEKI ’09)

20-21 Oktober 2009

Hotel Equatorial, Bangi

Anjuran :
Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM

sila layari :

http://www.ukm.my/smeki