Category Archives: Soal Jawab

Soal Jawab ini adalah berkaiatn segala permasalahan agama sama ada akidah, fiqh, politik, hadis, tafsir, usul fiqh dan sebagainya.

Imsak sebelum subuh

IMSAK SEBELUM AZAN SUBUH PADA BULAN RAMADAN

Dr Yusuf al-Qardhawi :

Sahur merupakan sunnah Nabi s.a.w. Sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, bahkan terdapat hikmah yang banyak dalam ibadat sahur. Sahur bermula daripada tengah malam dan berakhir dengan apabila masuk fajar dengan yakin. Justeru, menentukan waktu untuk imsak sebelum azan subuh dengan kadar beberapa minit tidak ada asas yang sahih menyokongnya. Antara sunnah tunjuk ajar Nabi kepada orang yang berpuasa ialah bersahur dan mengakhirkan atau melewatkan sahur. Dan perkataan sahur bererti sesuatu yang dimakan pada waktu sahur iaitu selepas pertengahan malam sehingga waktu fajar. Tujuannya ialah untuk menguatkan orang yang berpuasa menanggung puasanya, laparnya dan dahaganya terutama ketika musim siang panjang……”.

Nabi s.a.w. bersabda : (Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur ada berkat) riwayat Bukhari dan Muslim

Sabda Nabi lagi : (Beza antara puasa kita dengan puasa ahli Kitab ialah makan sahur). Riwayat Muslim 1096

Antara sunnah Nabi ialah melewatkan sahur supaya dapat dikurangkan tempoh lapar atau imsak. Zaid bin Thabit menyebut : (Kami bersahur bersama Nabi s.a.w kemudian kami bangkit untuk solat. Anas bertanya : Berapakah tempoh antara keduanya? Jawab beliau : lebih kurang kadar 50 ayat). Muttafaq alaihi.

Firman Allah Taala : (Maka makan dan minumlah sehingga nyata bagimu benang putih (fajar) daripada benang hitam (malam)).

Ayat ini jelas menunjukkan harus makan sehingga nyata dan zahir waktu fajar atau subuh. Sesiapa yang syak adakah telah masuk waktu fajar atau tidak, maka harus baginya makan dan minum sehingga yakin masuk waktu subuh. Ibn Abbas berkata : (Makanlah selama mana anda ragu-ragu sehingga anda yakin).

Abu Hurairah menyebut hadis marfu’ : (Apabila seseorang kamu mendengar azan, sedangkan bekas minuman ditangannya, maka janganlah diletakkan sehinggalah ia menghabiskan hajatnya). Riwayat al-Hakim dan disahkan mengikut syarat Muslim dan disetujui oleh al-Zahabi.

Ibn Kathir menjelaskan : (Dan diriwayatkan ramai kalangan salaf bahawa mereka bertolak ansur dalam masalah sahur ketika hampir masuk waktu subuh, diriwayatkan seperti ini daripada Abi Bakar, Umar, Ali, Ibn Mas’ud, Huzaifah, Abi Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Zaid bin Thabit dan ramai di kalangan ta’biin seperti Muhammad bin Ali bin Husain, Abu Mujlaz, Ibrahim al-Nakha’i, Abu al-Dhuha, Abu Wa’il dan lain-lain rakan Ibn Mas’ud, Ata’, al-Hasan, al-Hakam bin Uyainah, Mujahid, Urwah bin al-Zubair, Abu al-Sha’tha’ Jabir bin Zaid, dan ini pendapat al-A’masyh dan Jabir bin Rasyid) 1/222

Advertisements

Hukum Main Kutu

Fatwa Sheikh Abdullah bin Jabarain tentang Kutu

Soalan :

Kami empat atau tiga orang ingin main kutu iaitu kami mengumpul sejumlah wang yang sama kadarnya di mana setiap orang perlu membayar kadar yang sama setiap bulan. Kemudian salah seorang akan mengambil wang tersebut secara giliran. Adakah ini harus atau tidak?

Jawapan :

Ia adalah harus. Ini dianggap hukum qard (pinjaman) yang diharuskan kerana ada matlamat memudahkan kepada peminjamn yang pertama. Ia dapat mengelakkannya daripada hutang dan membolehkannya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dia akan membayarnya kembali secara ansuran bulanan, maka hukumnya adalah harus. Telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Ulama Besar Arab Saudi berkenaan keharusannya sekiranya tiada darar (mudarat) kepada sesiapa dan selama mana ia tidak termasuk dalam qard (pinjaman) yang memberi manfaat. Wallahualam.

Ulasan : Oleh itu, kutu adalah harus dengan syarat :

1) Tiada mudarat kepada sesiapa

2) Tidak berbentuk qard bi al-fa’idah (pinjaman yang ada faedah tambahan).

Puasa Jumaat 1 Rejab

Soalan :

Ustaz, saya nak tanya hukum berpuasa hari jumaat sunat 1 rejab?

Jawapan :

Terdapat larangan Nabi daripada berpuasa hari jumaat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh kecuali jika berpuasa sehari sebelum atau sehari selepasnya. Atau jika mengenai adat puasa sunatnya, atau mengenai puasa sunat lain seperti sunat hari Arafah dan Asyura. Maka ketika itu tidak makruh, bahkan sunat.

Sabda Nabi s.a.w.

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده

Maksudnya : “Tidak berpuasa seorang kamu akan hari jumaat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya”.

Dalam hadis lain Nabi bersabda :

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام

Maksudnya ; “Jangan kamu mengkhususkan hari dan malam Jumaat dengan ibadat puasa atau sembahyang”.

Manakala puasa bulan Rejab pula, tiada hadis sahih meriwayatkan kelebihan berpuasa dalam bulan tersebut. Kata Ibn Hajar al-Asqalani : “Tidak datang satu pun hadis sahih yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan bulan rejab, sama ada berkaitan puasa dalamnya, puasa sebahagian hari tertentu daripadanya, atau melakukan qiyamullail khusus pada malam harinya…” (Tabyin al-Ujab Fima warada Fi Fadl al-Rajab, hlm 6)

Kata beliau lagi : “Adapun hadis-hadis yang datang tentang kelebihan bulan Rejab atau kelebihan berpuasa bulan tersebut atau berpuasa hari tertentu daripadanya secara soreh (jelas) terbahagi kepada dua jenis. Pertama, hadis dhaif, kedua mawduk (rekaan). Dan kami mendatangkan hadis-hadis dhaif dan kami tunjukkan hadis-hadis mawduk secara pemahaman. (Tabyin al-Ujab Fima warada Fi Fadl al-Rajab, hlm 8)

Oleh kerana tidak ada hadis yang sahih berkenaan puasa bulan Rejab, ia bukan bermakna tidak boleh berpuasa sunat pada bulan Rejab. Ia boleh dilakukan sekiranya termasuk dalam dalil sunat umum seperti sunat puasa hari Isnin dan Khamis, tiga hari setiap bulan (bulan penuh), atau puasa selang seli.

Puasa yang dilarang ialah :

1) sekiranya dikhususkan setiap tahun mengikut fahaman orang awam seolah-olah ia menjadi fardhu seperti Ramadhan.

2) Dilarang apabila diiktikad puasa Rejab sunat dan sabit seperti sunat lain.

3) Dilarang apabila ada iktikad bahawa puasa dikhususkan pada bulan Rejab kerana ada kelebihan pahala dalamnya.

Oleh itu, lebih baik ditinggalkan perkara yang diragukan. Lakukanlah puasa sunat yang sabit dengan hadis sahih seperti puasa hari isnin dan khamis dan sebagainya. Wallahualam.

al-Sabiqun al-Awwalun

Soalan :

Adakah benar orang yang awal memeluk Islam dari kalangan fakir miskin dan hamba abdi?

Jawapan :

Dakwah Nabi s.a.w. melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah dakwah secara sirr (sembunyi). Dakwah Nabi s.a.w. pada tahap ini bergerak di kalangan mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan baginda seperti isteri-isteri baginda, anak-anak, hamba dan sahabat-sahabat rapat. Antara mereka yang awal menerima dakwah atau awal memeluk Islam ialah :

 1. Khadijah binti Khuwailid
 2. Ali bin Abi Talib
 3. Zaid bin Harithah
 4. Abu Bakar al-Siddiq
 5. Uthman bin Affan
 6. al-Zubair bin al-Awwam
 7. Talhah bin Ubaidillah
 8. Saad bin Abi Waqqas
 9. Abd Rahman bin Auf
 10. Uthaman bin Maz’un
 11. Abu Ubaidah bin al-Jarrah
 12. Abu Salamah bin Abd al-Asad
 13. al-Arqam bin Abi al-Arqam
 14. Bilal bin Rabah
 15. Suhaib bin Sinan
 16. Ammar bin Yasir
 17. Yasir
 18. Sumayyah binti Khabat
 19. Waraqah bin Naufal

Jelas antara nama-nama yang disebutkan mereka adalah kalangan orang yang terpilih dan mulia. Apa yang disebutkan tentang kebanyakan mereka yang awal memeluk Islam ialah kalangan fakir miskin, orang-orang lemah (dua’fa’) dan hamba abdi yang ingin mencari kemerdekaan adalah kurang tepat.

Pendapat yang tepat ialah mereka yang menanggung penyeksaan yang banyak kerana memeluk Islam ialah golongan hamba abdi. Mereka diseksa di hadapan khalayak ramai. Oleh itu, cerita mereka tersebar sedangkan golongan lain dilindungi oleh kabilah mereka. Ada kalangan mereka juga hanya diseksa dalam lingkungan kabilah mereka. Oleh sebab itu, cerita mereka kurang tersebar dan tidak disebutkan. (Salih Ahmad al-Shami, Min Ma’in al-Sirah, al-Maktab al-Islami, Beirut, hlm 35-36).

Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibn Mas’ud katanya : “Mereka yang awal menzahirkan Islam tujuh orang iaitu : Rasulullah s.a.w, Abu Bakar, Ammar, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan al-Miqdad. Adapun Rasulullah s.a.w., Allah Taala melindunginya melalui bapa saudaranya, adapun Abu Bakar, Allah melindunginya melalui kaumnya, manakala yang lain diseksa oleh orang musyrikin dengan dipakaikan baju besi dan dijemur di tengah terik matahari..”

Ibn Hajar (Fath al-Bari 1/35-36) menjelaskan makna kalimah “الضعفاء” dan “ألشرفاء” yang disebut dalam hadis Hiraql dengan Abu Sufyan. “الضعفاء” ialah pengikut para rasul biasanya orang yang merendah diri (ahl al-istikanah) bukan orang yang sombong (ahl al-istikbar) dan sentiasa menentang secara melampau serta hasad seperti Abu Jahal dan pengikutnya. Makna lafaz “الشرفاء” atau al-sharaf ialah yang seerti dengan takabbur. Dan ini adalah tafsir yang sepatutnya kita fahami berkenaan perkataan al-dua’afa’ dan al-shurafa’.

Begitu juga, bilangan yang awal memeluk Islam ialah 67 orang dan hanya 13 orang adalah golongon fakir miskin, mustad’afin, hamba abdi, dan orang ajam. Mereka hanya sekadar 1/5 daripada jumlah kesemua al-sabiqun al-awwalun. Maka mereka bukan golongan terbanyak atau kebanyakan dari kumpulan al-sabiqun al-awwalun. (Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, al-Sirah al-Nabawiyyah fi Daw’ al-Masadir al-Asliyyah, hlm 161)

Larangan kawin kepada Sayyidina Ali

Apakah benar Sayyidina Ali ingin berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal lalu nabi melarangnya. Kalau nak kawin jugak kena ceraikan fatimah. Benarkah hadis ini dan kenapa Nabi melarang?

 

Jawapan :

Hadis yang disebutkan adalah dalam sahih al-Bukhari :

‏ ‏ ‏عن ‏ ‏المسور بن مخرمة ‏ قال سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول وهو على المنبر إن ‏ ‏بني هشام بن المغيرة ‏ ‏استأذنوا في أن ينكحوا ‏ ‏ابنتهم ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ‏ ‏ابن أبي طالب ‏ ‏أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ‏ ‏فإنما هي بضعة مني ‏ ‏يريبني ‏ ‏ما أرابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال

Maksudnya : “Dari al-Miswar bin Makhramah katanya : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sedang baginda berada di atas minbar : “Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin dariku untuk mengahwinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Talib. Lantas aku tidak mengizinkannya kemudian aku tidak mengizinkannya kemudian aku tidak mengizinkannya kecuali jika anak Abi Talib menceraikan anak perempuanku dan mengahwini anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah sebahagian dari diriku, meragui diri aku apa yang meraguinya dan menyakitiku apa yang menyakitinya”. Demikianlah ia berkata.

 

Nabi melarang Ali mengahwini anak perempuan Abu Jahal kerana ia menyakiti Nabi s.a.w. dan menyakiti nabi adalah perkara yang dilarang. Menurut Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (15/38) :

وزاد في رواية الزهري ” وإني لست أحرم حلالا , ولا أحلل حراما , ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا ” وفي رواية مسلم ” مكانا واحدا أبدا ” وفي رواية شعيب ” عند رجل واحد أبدا ” قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق ,

 

Maksudnya : “Dan ditambah dalam riwayat al-Zuhri sabda Nabi : “Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, tetapi demi Allah tidak akan berhimpun anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah di sisi seorang lelaki selamanya”. Dalam riwayat Muslim : “satu tempat selamanya”. Dalam riawayat Syuaib : “di sisi seorang lelaki selamanya”. Ibn al-Tin bekata : “Paling tepat ditanggung kisah ini ialah Nabi s.a.w mengharamkan ke atas Ali memadukan (menghimpun) anak perempuannya (Fatimah) dengan anak perempuan Abu Jahal kerana Nabi menyebut sebabnya ialah ia menyakitinya dan menyakiti Rasulullah s.a.w adalah haram dengan sepakat ulama”.

 

Kata Ibn Hajar : “Dan yang zahir bagi saya ialah tidak jauh kalau dikatakan ia termasuk dalam khasa’is Nabi s.a.w. bahawa anak perempuannya tidak boleh dimadukan dan boleh jadi juga ia adalah khasa’is Fatimah.

Untuk keterangan lebih lanjut sila lihat Fath al-Bari karangan Ibn Hajar al-Asqalani.

Saham bercampur

Berikut adalah jawapan Sheikhuna wa Zamiluna Abu Umair al-Madani dalam

al-ahkam.net berkenaan masalah sekuriti bercampur. Terima kasih kerana kami semua

mendapat istifadah.

http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=35896&sid=1aefb82d53418974a68456f28d009e45

Soalan

Assalamualaikum…
Saya tertarik dgn soalan berkaitan saham bercampur halal dan haram.
Kalau tak silap saya memang ada dua pendapat.
1. Haram menyertai saham bercampur antara halal dan haram.
Dalil. Umum Surah al-Baqarah 278-280 dan Ali Imran : 130 dan lain-lain hadis berkaitan riba. Sekiranya syarikat saham menjalankan kegiatan babi, arak maka termasuk dalam larangan pengharaman arak.
2. Ada qaul yang dinisbahkan kepada Uthaimin. Harus bermuamalat dengan syarikat saham seperti ini selama mana kegiatan asasinya bukan berkaitan haram atau riba. Dengan syarat menetapkan kadar unsur haram (tanda aras) dan menggunakan dana haram untuk kebajikan.
Dalil berdasarkan kaedah : “Harus secara mengikut apa yang tidak harus secara tersendiri (mustaqillan)”. Kaedah lain, al-Hajah al-Ammah Tunazzalu Manzilat al-Darurah”.

Di Malaysia MPS Suruhanjaya Sekuriti telah memutuskan bahawa syarikat bercampur yang elemen haramnya sedikit dan tidak melebihi ukur rujuk yang telah ditetapkan MPS boleh dimasukan dalam senarai sekuriti patuh syariah. MPS berhujah dengan umum al-balwa dan gharar yasir perlu diambil kira dalam membuat justifikasi terhadap sesebuah syarikat bercampur yang aktiviti utamanya adalah halal.
(Keputusan MPS Suruhanjaya Sekuriti hlm 165)

Mohon penjelasan dari pakar-pakar al-ahkam secara lebih ditil dan rujukan yang lebih muktabar.


Sekian terima kasih

Jawapan

بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

Jazakallah Khaira atas info berkenaan dengan hukum membeli saham bercampur antara halal dan haram.

Memang ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama sekarang (spt yang disebut).

Pendapat Pertama:
Hukumnya haram. Dan dipilih oleh:

i- Majmak al-Feqh al-Islami @ Islamic Fiqh Academy (IFA) yang bernaung di bawah OIC. Dalam satu persidangannya, diluluskan satu resolusi bernunyi:
“Dari segi asas, haram membeli saham di syarikat-syarikat yang kadangkala berurusan dengan anasir haram, seperti riba dan lain-lain, sekalipun aktiviti asasnya bertepatan dengan syarak”

ii- Al-Majmak al-Feqhiy al-Islami yang bernaung di bawah Rabitah al-Alam al-Islamiy (Muslim World League). Dalam satu resolusinya menyebut:
“Tidak harus bagi seorang muslim membeli saham-saham syarikat dan bank jika sebahagian ativitinya adalah riba, walhal pembeli itu mengetahui perkara demikian”.

iii- Lajnah Daemah di KSA yang dipengerusikan oleh Syeikh Bin Baz.

iv- Jawatankuasa Syariah di Dubai Islamic Bank.

v- Jawatankuasa Syariah di Kuwait Finance House.

vi- Jawatankuasa Penyelidikan Syarak di Bank Islam Sudan.

Pendapat Kedua:
Harus membeli saham di syarikat yang urusniaganya bercampur halal dan haram. Tetapi keuntungan yang diperolehi, hendaklah dibersihkan bahagian haramnya, mengikut peratus riba di syarikat.

Antara yang berpendapat demikian ialah:

i- Jawatankuasa Syariah di Al-Rajhi Bank Corp.

ii- Jawatankuasa Syariah di Jordan Islamic Bank.

Sesetengah yang mengharuskan meletakkan tanda aras berdasarkan peratusan untuk mengukur tahap percampuran yang dibenarkan.

Dan pendapat kedua yang mengharuskan inilah yang diguna di Malaysia secara rasmi. Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti telah meletakkan tanda aras tertentu mengikut jenis aktiviti.

Contohnya:

-Tanda aras 5% digunakan bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktivti yang jelas keharamannya, seperti riba, judi, dan daging babi.

– Tanda aras 10% bagi percampuran sumbangan aktiviti yang melibatkan unsur umum balwa.

– Tanda aras 20% bagi mengukur percampuran sumbangan terima sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah.

– Tanda aras 25% bagi mengukur percampuran sumbangan aktiviti yang secara umumnya bertepatan syariah dan bermaslahah, namun terdapat unsur lain yang menjejaskan status syariahnya.

Walaubagaimanapun, penetapan kadar tanda-tanda aras ini hanyalah diasaskan kepada ijtihad. Jadi, ia bukan satu yang qat’ie, dan ia boleh dikaji semula dan dikemaskini mengikut masa.

Secara keseluruhan, seseorang Muslim wajar menghindari aktiviti-aktiviti yang diperselisihkan seperti ini. Kerana mengelak diri daripada perkara khilaf adalah dituntut.

Wallahu A’lam.

Jual beli matawang

Soalan : Apakah hukum jual beli mata wang asing (foreign exchange) pada masa hadapan, di mana perjanjian dimeterai pada masa sekarang atas satu harga tertentu sedangkan kemungkinan nilai mata wang akan menaik atau menurun pada masa hadapan?

Jawapan : Mengikut soalam, pembelian tersebut berlaku pada masa sekarang, mereka bersetuju untuk melewatkan penyerahan harga atau al-thaman (matawang negeri) dan al-muthman (mata wang asing). Ataupun mendahulukan salah satu antara keduanya dan melewatkan penyerahan objek kontrak lain. Waktunya telah disepakati oleh kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Bentuk ini dinamakan al-sarf, maka jual beli ini tidak harus tergolong dalam akad riba kerana tidak memenuhi syarat keharusan al-sarf (pertukaran mata wang). Iaitu syarat (al-taqabud fi majlis al-aqd) yang wajib ada dalam jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau salah satu antara keduanya dengan yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam hadith Abi Said al-Khudri bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Jangan kamu menjual emas kecuali sama timbangan dan jangan kamu melebihi sebahagianya atas sebahagian yang lain dan jangan kamu menjual yang ghaib daripadanya dengan yang hadir” (Bukhari 2175, Muslim 1584).

Perkataan akhir dalam hadis menyebut syarat al-taqabud. Begitu juga sabit dalam hadis masyhur yang dilaporkan oleh Ubadah bin al-Samit r.a dalam Muslim (1587), sabda nabi s.a.w. : “Emas dengan emas, perak dengan perak, Burr dengan burr, Gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama nilai dan diserahkan pada masa yang sama. Sekiranya jenis-jenis itu berbeza maka juallah mengikut kamu kehendaki dengan syarat taqabud (yadan biyadin)”.

Dan diqiyaskan atas emas dan perak secara qiyas jaliyy setiap mata wang yang mempunyai ‘illah riba yang sama iaitu al-thumaniyyah (nilaian harga) seperti mata wang tempatan atau asing kerana kesemuanya mempunyai nilai. Justeru disyaratkan untuk sah jual beli antaranya seperti SR dengan SR atau RM dengan RM wujud tamathul (persamaan nilai) dan taqabud (serah segera). Dan disyaratkan untuk sah jual beli dengan mata wang asing ialah seperti SR dengan RM wujud taqabud sahaja.

Demikian juga disyaratkan wujud taqabud dalam pembelian emas atau perak dengan mata wang.