Daily Archives: Mei 3, 2020

Kisah pengembala biri-biri

Dalam Siyar A’lam al-Nubala’, al-Zahabi rahimahullah menukilkan riwayat, bahawa Abdullah bin Dinar menceritakan: “Aku pernah keluar bersama Ibn Umar menuju Mekah. Lalu kami berehat di tengah jalan dan tiba-tiba terserempak seorang pengembala biri-biri menuruni bukit. Ibn Umar bertanya Teruskan membaca