Daily Archives: Januari 5, 2011

Hukum bekerja di bank konvensional sebagai penyelia mesin ATM?

Isu bekerja di bank konvesional atau bank riba ini, saya boleh bahagikan kepada dua pendapat Teruskan membaca