Daily Archives: Disember 27, 2008

Muhadarah al-Buti

Tertarik dengan perbincangan berkenaan dawabit al-taysir, saya telah melontarkan satu soalan kepada Dr. Muhammad Tawfiq Ramadan al-Buti tentang masalah ini pada hari Selasa 23/12/2008 baru-baru ini. Beliau mengatakan perlu diadakan satu muhadarah khusus berkenaan soalan saya, dan alhamdulillah terjayanya muhadarah khusus bertajuk ”al-Ijtihad al-Muasir fi al-Fiqh al-Islami bayna al-Taysir dan al-Tamyi’” pada hari Jumaat 26hb 12 2008 jam 3.30 ptg. Mungkin saya boleh nyatakan maksud tajuk ini dalam bahasa melayu iaitu ”Ijtihad Semasa dalam Fiqh Islam antara Prinsip Memudahkan dan Mempermudah-mudahkan”. Kebetulan apabila saya membuka blog sahabat saya (http://abuumair1.wordpress.com/2008/12/22/taisir-vs-tasahul/), beliau turut membahaskan permasalahan taysir dan tasahul. Terima kasih kepada Abu Umair kerana tulisan yang ringkas dan padat. Teruskan membaca