Daily Archives: Oktober 16, 2008

Islam penyelamat ekonomi

Boleh dikatakan semua kesatuan ulama sedunia dan pertubuhan persidangan Islam menyeru agar diadakan satu persidangan antarabangsa khusus bagi membincangkan sudut pandang Syariah Islam dalam menangani krisis kewangan antarabangsa. Mereka menegaskan bahawa ekonomi Islam apabila diaplikasikan, ia mampu menghalang ekonomi terjebak dalam krisis seperti ini. Hal ini kerana sistem ekonomi Islam mengharamkan riba dan spekulasi yang menjadi aktiviti harian bank-bank dunia hari ini.

Dr. Ali al-Qurah Daghi, ketua Lajnah Isu-isu dan Minoriti Islam, Kesatuan Ulama Islam Sedunia menegaskan Teruskan membaca