Daily Archives: September 25, 2008

Ucapan tahniah sempena raya

Apakah hukum melafazkan tahniah sempena ketibaan Hari raya atau sebagainya seperti ucapan Selamat Hari Raya, atau cara orang Arab Taqabbalallhu minna wa minkum Solehal a’mal? Ada hadis ke tentang hal ini?

Mengucapkan tahniah sempena ketibaan bulan Syawal, Ramadan atau ucapan (taqabbalallah minna wa minkum solehal a’mal) atau ucapan Selamat Hari Raya boleh dianggap termasuk dalam kes-kes adat kebiasaan setempat. Kaedah menyebut :

الأصل في العادات الحل والإباحة

Maksudnya : “Asal pada adat ialah halal dan harus

Di sini, tidak diketahui sebarang dalil yang mengharamkan perbuatan mengucap tahniah sempena masuk bulan syawal atau Ramadan. Seseorang muslim mengucapkan tahniah kepada rakannya kerana mendapat perkara yang baik adalah disyariatkan. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslaim daripada Ka’ab bin Malik tentang kisah tiga orang yang tercicir tidak pergi berperang dalam perang Tabuk, di mana ketika turun ayat tentang taubat mereka, para sahabat r.an yang lain mengucapkan tahniah kepada mereka.

                Manakala dalam kes Ramadan atau Syawal, tidak syak lagi bahawa bulan ini adalah antara bulan yang menggembirakan orang Islam. Orang Islam akan gembira dengan nikmat Allah Taala yang diberikan kepada mereka. Bahkan dalam bulan Ramadan sebagai contoh, ia adalah bulan nikmat yang mana Allah melimpahkan keberkatan dan kerahmatan dalam bulan ini.

: قال أحمد , رحمه الله : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد : تقبل الله منا ومنك

Imam Ahmad pernah berkata : “Tidak mengapa seseorang berkata kepada seseorang lain pada hari Raya “Taqaballahu minna wa minkum”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ibn Aqil menyebut tentang mengucapkan tahniah pada hari raya beberapa hadis. Antaranya ialah Muhammad bin Ziyad berkata : “Aku bersama Abi Umamah al-Bahiliyy dan lain-lain sahabat Nabi s.a.w., maka mereka semua apabila pulang hari raya saling memberi ucapan : “Taqabbalahu minna wa minkum” Imam Ahmad berkata : “Isnad hadis Abi Umamah adalah isnad yang baik”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Ali bin Thabit berkata : ‘Aku bertanya Malik bin Anas semenjak 35 tahun. Dan kata beliau : “Perkara ini sudah menjadi adat diketahui orang di negeri Madinah”. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahawa beliau berkata : “Aku tidak akan memulakan dengan ucapan ini kepada sesiapa, tetapi sekiranya ada orang memberi ucapan ini kepada ku, nescaya aku menjawabnya”. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kitab al-Solah, Bab Solat al-Eidayn)

Samahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya berkenaan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum solehal a’mal, beliau menjawa : “Tidak mengapa seseorang muslim berkata kepada rakannya pada hari raya atau selain hari raya “taqbbalallu minna wa minka a’amlana al-solehah”, aku tidak mengetahui ada sesuatu dalil yang dinaskan dalam hal ini. Sesungguhnya ia adalah doa orang mukmin kepada saudaranya dengan doa-doa yang baik bedasarkan dalil-dalil berkaitannya yang baik. (Majmuk fatawa wa maqalat mutanawwi’ah, Ibn Baz).