Daily Archives: September 17, 2008

Boleh ke berbuka dalam perjalanan musafir?

Soalan :

Saya keluar musafir pada jam 9 pagi kemudian saya berbuka puasa selepas satu jam perjalanan kerana terasa agak penat. Apakah hukumnya?

Jawapan :

Berbuka puasa ketika bermusafir adalah satu rukhsah. Bagi sesiapa yang memulakan perjalanan sebelum subuh maka ulama menegaskan harus baginya berbuka.

Namun, bagi mereka yang memulakan perjalanan selepas subuh, sebahagian ulama seperti Imam Syafie, Malik, Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa ia wajib berpuasa dan tidak boleh mengambil rukhsah kerana mengtaghlibkan hukum iqamah daripada hukum bermusafir.

Pendapat kedua mengharuskan berbuka puasa walaupun memulakan perjalanan selepas subuh kerana ia termasuk dalam nama musafir juga. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan al-Muzani.

Dalil pendapat pertama kurang jelas, cuma terdapat satu athar dari al-Hasan al-Basri berkata : ”Apabila seseorang itu berpagi dalam keadaan puasa dalam bulan ramadan kemudian keluar musafir waktu siang hari. Maka janganlah berbuka hari itu kecuali ia bimbang dahaga. Jika bimbang maka berbuka dan gantilah nanti. Selepas itu, ia boleh pilih sama ada hendak berbuka atau berpuasa

Ulama mengatakan pada riwayat lemah dari segi sanad.

Dalil pendapat kedua agak jelas iaitu hadis Abu Daud yang disandarkan kepada Ubayd bin Jubayr katanya,

Aku menaiki bersama Abu Basrah al-Ghifari sahabat Rasulullah s.a.w. dalam satu kapal dari al-Fistat pada bulan ramadan. Lantas Abu Basrah diangkat dan kemudian dihampirkan makanannya. Jaafar berkata dalam hadisnya : ”Maka tidak melepasi rumah2 sehingga ia minta kain hamparan. Katanya, sila dekatkan. Lalu aku berkata : ”Tidakkah kamu masih melihat rumah2?. Jawabnya : ”Kamu tidak inginkan sunnah Rasulullah s.a.w. Jaafar berkata : ”Lalu dia pun makan”.

Pendapat kedua adalah lebih jelas dalilnya. Bahkan dalam ayat menceritakan secara umum orang musafir boleh berbuka. Begitu juga hukum ini menunjukkan prisip taysir dalam syariat Islam. Wallahualam